Auteursarchief: doaitse.swierstra@gmail.com

Enquete van Gemeente over Leefbaarheid, deadline 21 oktober

In bijgaand schrijven het verzoek van de gemeente de enquète over de leefbaarheid in de gemeente Tynaarlo in the vullen op www.typischtynaarlo.nl

29/10 IJsbaan en Bewonerspark

Beste mensen,

Aanstaande zaterdag 26/10 beginnen we smorgen om 08.30 met de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden rondom de ijsbaan. (snoeien, maaien, etc) Daarnaast is vanuit dorpsbelangen/ijsvereniging een groep al tijdje bezig om het terrein aan de oost zijde (bewonerspark) in te richten zodat het een beter aanzien heeft. Vanuit NS en gemeente hebben geld beschikbaar gekregen om deze verbeteringen door te voeren. Hier hangt nog wel een verplichting aan vast dat we aantal bomen dat gestorven is in de eerste periode alsnog hergeplant wordt, wij willen hiervoor dan ook deze dag gebruiken om deze aanplant uit te voeren.

Ook willen we het terrein ook onderhouden op die dag (opschonen, maaien en verrder verbeteren van de water afvoer) Bij deze de uitnodiging aan een ieder die een handje kan helpen, want vele handen maken licht werk? En als er meer mensen meedoen zijn we ook eerder gereed en kan iedereen ook nog van zijn/ haar weekend genieten.Wil je mee doen stuur dan een appje naar 06-53470328 (voegen we je toe aan de appgroep) of stuur een email aan tynaarlodorpsbelangen@gmail.com
namens de IJsvereniging en Dorpsbelangen alvast bedankt voor uw opgave.

Werkzaamheden rotonde

In opdracht van de provincie Drenthe realiseert Schagen Infra de rotonde in Tynaarlo / N386. Met deze brief informeren wij u over de planning, omleidingsroutes, de bereikbaarheid van MFA De Spil, sportvelden en bedrijven aan de Dorpsstraat en de communicatie. De werkzaamheden worden in zo kort mogelijke tijd uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Planning

 Tot en met vrijdag 15 maart voeren we voorbereidende werkzaamheden uit naast de N386. Er vinden geen afsluitingen plaats. Het gaat voornamelijk om het verwijderen van boomstobben en opbouwen van het zandlichaam.

 Vanaf maandag 18 maart sluiten we de oprit naar de Dorpsstraat en Berkenlaan af in verband met nutswerkzaamheden en de aanleg van de rotonde. Doorgaand verkeer op de N386 blijft mogelijk, maar er zal enige hinder zijn.

 We leggen een noodweg aan langs het werkgebied, zodat er ruimte ontstaat om de rotonde te realiseren. Deze noodweg gaat vanaf april/mei in werking.

 Het is noodzakelijk de weg een aantal weekenden af te sluiten. Op het moment dat hierover meer bekend is, informeren wij u door middel van een brief.

 De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.

Omleiding

Om verkeersdrukte op de wegen rondom de aanleg van de rotonde te beperken, geldt een adviesroute voor doorgaand verkeer via de N34 en A28. Bestemmingsverkeer voor Tynaarlo kan gebruikmaken van de Stationsstraat, de Dorpsstraat en Hageneind. De route staat op borden langs de weg aangegeven.

Bereikbaarheid MFA, sportvelden en bedrijven

De MFA en sportvelden blijven bereikbaar. Tijdens activiteiten kan er geparkeerd worden aan de Lindenstraat, Dorpsstraat en Berkenlaan. De voetgangersoversteek in de N386 blijft de eerste weken intact. In latere fases creëren we een voetgangersoversteek met een verkeerslicht. Via borden wordt de route naar de bedrijven aan de Dorpsstraat aangegeven. Deze blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Bij deze brief ontvangt u routekaartjes. Wilt u deze digitaal ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar m.tuinman@schageninfra.nl.

Contact

We houden u op de hoogte via de Facebook-pagina van Dorpsbelangen Tynaarlo, de website van de provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl/rotondetynaarlo) en informatiebrieven. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de omgevingsmanager van Schagen Infra, Moniek Tuinman, via m.tuinman@schageninfra.nl en 038 – 477 1741. Aanspreekpunt op het werk is uitvoerder Geert Beuving.

Met vriendelijke groet,

Moniek Tuinman

Werkvoorbereider / werkbegeleider Schagen Infra

Schagen Infra BV
Hanzeweg 21
8061 RC Hasselt
Postbus 619
8000 AP Zwolle

T 038 – 477 82 63
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl

NL10ABNA0562733949
BICABNANL2A
KvK 05072794
BTW NL812155610B01

Joodse vondst op landgoed “Adderhorst” in Tynaarlo

Afgelopen dinsdag 6 november ’18 hebben Egbert Veldhuizen, Annemarie IJsendoorn en Geert Hovingh een lezing verzorgd voor de “Historische Vereniging Tinaarlo”.

Egbert van Veldhuizen:

De grootvader van Egbert, Adriaan van Veldhuizen kocht de Adderhorst en zette daar in 1927 een klein houten huisje op. De moeder van Egbert heeft het huisje in 1968 gemoderniseerd. En door gelukkige omstandigheden ( het huisje werd Egbert en Annemarie gegund door de broers en zussen van Egbert) kwamen Egbert en Annemarie er in 2005 permanent te wonen na het emeritaat van Egbert. Ook nu moest het huisje gerenoveerd worden om er comfortabel te kunnen wonen.

In augustus werd er begonnen en op de 3e dag kwam één van de bouwvakkers naar Egbert toe en vroeg of dat zijn moeder was op de foto. “Zal wel”, maar toen hij beter keek, zag hij , dat de vrouw op de foto een jodenster droeg. Dus het kon zijn moeder niet zijn. Ze vonden meer foto ‘s, documenten en brieven, die waren verborgen in het zoldertje van het stilletje(w.c.). Nu begon de zoektocht naar de familie, die bij deze foto’s etc. hoorde. Met behulp van de website van Yad  Vashem kwamen ze uit bij Stella van Dam. Zij is de vrouw van de foto met haar 2 zoontjes Lex en Franklin.

Zij was blij verrast en wilde graag naar de Adderhorst komen met haar zoon Lex Kater om alles te bekijken. Het werd een feest van herkenning. De hele familie heeft de oorlog overleefd, behalve Stella’s broer George. Bij het lezen van zijn afscheidsbrief, geschreven in kamp Westerbork, krijgt ze het te kwaad. Hij eindigt de brief met : “Houdt moed, wij zullen terugkeren”. Het wordt een emotionele , maar mooie middag. Lex zegt, dat ze hier wat mee moeten doen.

Annemarie IJsendoorn:

Estella van Dam had een onbezorgde jeugd in Groningen.  Soms werd ze weleens gepest: “Bente dan judden of geen judden”?  Haar ouders zaten in de confectie. Stella trouwt met Henri Kater in 1938 en in de oorlog krijgen ze 3 kinderen: Lex, Franklin en Enny. 

Ze overleven de oorlog, maar maken gevaarlijke situaties mee. Ze vluchten naar Rotterdam en verstoppen Lex in een bomkrater.( Een bom valt vast niet 2 keer op dezelfde plek).

In 1943 wordt het te gevaarlijk en het gezin duikt onder. Maar…op verschillende adressen. Dit is voor Lex, die toen 4 jaar oud was, een traumatische ervaring geweest. Na de oorlog zijn Stella en Henri zo van elkaar vervreemd, dat ze gaan scheiden. Triest. Dan heb je de oorlog overleefd en…

Stella is in 2012 overleden. Voor haar broer George is er voor zijn ouderlijk huis een struikelsteen geplaatst. Lex woont in Amsterdam, Franklin is begrafenisondernemer en Enny is verpleegkundige in Israel en heet nu Vered. (Israëlische naam).

Geert Hovingh:

Lex Kater vindt dat er iets met deze vondst moet gebeuren. 

Er komt een boek “Over het hoofd gezien ”en dit wordt geschreven door Annemarie en Geert. Na veel werksessies op de Adderhorst en interviews met familieleden is het boek klaar. In mei 2009 wordt het eerste exemplaar aangeboden aan Stella van Dam en wordt de tentoonstelling over deze vondst geopend in de Synagoge van Zuidlaren. 

Geert vertelt verder over de joodse bedrijven voor de oorlog, waaronder van Dam Heerenkledingfabriek. In de oorlog werd alles afgenomen door de Duitsers  en zo trof men na de oorlog lege fabrieken aan.  

Hoe zijn de foto’s en papieren nu in de Adderhorst terechtgekomen? Men weet het niet. De meest logische verklaring is, dat iemand van de fam.Hahn (die in het verzet zaten) de papieren verstopt heeft. Immers, Adriaan van Veldhuizen en Albert Hahn waren bevriend. En Hahn had de sleutel van de achterdeur.

In de pianofabriek van Hahn waren spullen van Joden verborgen en in het woonhuis zaten zelfs onderduikers. Er kwamen huiszoekingen en misschien hebben ze de spullen wel elders verborgen. Zo ook op de Adderhorst.

Egbert van Veldhuizen:

Wat heeft het ons gebracht?

Lex Kater is door alle gesprekken over de oorlog een ander mens geworden.

Vrienden op de tentoonstelling zeiden: ”Wat is er met Lex aan de hand”? Hij is een veel aardiger persoon geworden, die gevoelens toelaat. Lex heeft ook zelf een boekje over de vondst geschreven voor zijn (klein) kinderen : “Het geheim van de Adderhorst”. 

Het schrijven van het boek heeft een warme vriendschap tot stand gebracht tussen Egbert, Annemarie en Geert. En ook met de joodse familie is er een band ontstaan. De originele foto van de voorkant van het boek (1e foto die werd gevonden) staat op de schoorsteenmantel. Stella en Lex hebben deze cadeau gegeven aan Egbert en Annemarie. 

Ook tijdens de tentoonstelling zijn er leuke contacten ontstaan.

De jodenvervolging in W.O.II komt zo wel dichtbij. Tot in je eigen huis, aldus Egbert. 

Het was een zeer boeiende, warme, ontroerende lezing, waar je soms een speld kon horen vallen. 

Lezing over evacués, 25 Januari

Lezing over evacués.

Tynaarlo. Op uitnodiging van de Historische Vereniging Tinaarlo zal Janny van Zanten, oud inwoonster van Tynaarlo, op 25 januari een lezing gaan verzorgen over evacués.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, aan het einde van 1944, hebben Amerikaanse troepen Zuid Limburg bevrijd, maar het midden en noorden van deze provincie is nog in het handen van de Duitsers die er een waar schrikbewind uitoefenen. Veel mannen worden opgepakt en naar het Ruhrgebied getransporteerd om daar in de oorlogsindustrie te werken. De overige inwoners worden van huis en haard verdreven en na soms dagen wachten op onverwarmde stations met treinen, samengesteld uit goederen- en veewagons, via Duits grondgebied, naar het noorden van Nederland geëvacueerd. In de tweede helft van januari 1945 komt een deel van deze evacues aan op het station Vries-Zuidlaren en worden door de plaatselijke bevolking opgevangen. Ook een aantal van deze evacues worden in het dorp Tynaarlo bij gezinnen ondergebracht. Nog steeds worden er met sommige evacues, zoals uit Roermond, nog warme contacten onderhouden.

Over deze evacuatie hebben Goff Miedema en Janny van Zanten een boek geschreven dat in april 2015 gepubliceerd is onder de titel “Onze trein ging naar het noorden”. Janny komt daar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst over vertellen. Het treffen vindt plaats in Café Centraal aan de Dorpsstraat 8 en begint om 20.00 uur. Naast leden zijn belangstellenden tegen betaling van een kleine vergoeding ook van harte welkom.  

Brieven schrijven voor Gewetensgevangenen in ’t Brughoes

Tijdens de schrijfmarathon worden er over het hele land brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. Ook sturen de brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn.

 Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werd in Nederland een recordaantal van 166.000 brieven geschreven. Wereldwijd werden bij 4,7 miljoen brieven, kaarten, handtekeningen, sms’jes en WhatsApp’jes verstuurd. Hoe groter die vuist, hoe groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor gerechtigheid.

Brieven schrijven werkt

 Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. En hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. In de woorden van Máxima Acuña uit Peru: ‘Ik ben oneindig dankbaar dat ik niet alleen ben, maar hulp krijg van zoveel mensen van over de hele wereld.’ Vorig jaar schreven we voor Máxima, omdat zij en haar gezin bedreigd en mishandeld werden omdat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. In mei 2017 bepaalde het hooggerechtshof van Peru dat ze op haar land mag blijven wonen.

Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 krijgen mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Deze activisten steken hun nek uit. Zij hebben de moed op te komen voor vrije meningsuiting, tegen discriminatie of onderdrukking. Ze roepen machthebbers ter verantwoording. Maar doordat ze op de voorgrond treden, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd worden zij steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld. Zelfs de voorzitter en de directeur van Amnesty Turkije zitten in de gevangenis.

  U kunt vanaf woensdag in ’t Brughoes:

  • een kant en klare brief ondertekenen 
  • een thuis geschreven brief inleveren
  • een groetenkaart aan een gevangene inleveren ; indien U een groetenkaart inlevert zorgt U er dan voor dat de afbeelding “godsdienstneutraal is”; dus geen afbeelding van een kerk, een kruis oid. In sommige landen komen dergelijke kaarten niet aan.

 De plaatselijke afdeling van Amnesty zorgt voor de verzending van de brieven. Indien U wilt kunt U uw email achter laten zodat U op de hoogte gehouden kunt worden van de effecten van de actie.

Dus:

Onderneem actie en doe uw brief of kaart in de doos.

Vragen:

  Doaitse Swierstra, 0592 853221, email: doaitse@swierstra.net

De oudste film van Drenthe

Onderhoud natuurbad

De Novembermaand is weer begonnen, en als het blad van de bomen bijna verdwenen is staat de opruimdag in ons natuurbad ook weer voor de deur. Op zaterdag 26 November zal er op het terrein van het natuurbad weer het nodige gebeuren. Dit keer staat het open terrein met de solitair staande bomen en de houtwal achter het strand op de nominatie om een opknap en onderhouds beurt te krijgen. Gelukkig hebben we Flip Wever bereid gevonden om de opengevallen plaats van WillemJan Scheeringa in te nemen, die na een aantal zeer actieve jaren afscheid heeft genomen van de onderhouds commissie.

Van 9.00 tot 12.00 uur denken we in totaal zo ongeveer 20 mensen te kunnen gebruiken, want er moet gezaagd, gesnoeid, gespit, gesleept en versnipperd worden. Telefonische opgave is mogelijk bij Harald Homan: 541051, Gerrit Geerligs 543891 en HendrikJan Mulder 542716.

Kom op mensen, we laten er de hond uit, maken gebruik van het zwemwater of gaan er wandelen dan wel recreëren, en nu één keer de handen uit de mouwen steken om de boel weer winterklaar te maken.

Namens de onderhouds groep

Gerrit Geerligs

Raboclubkascampagne 2016, Historische Vereniging

Raboclubkascampagne 2016.

De Historische Vereniging Tynaarlo heeft weer meegedaan met de Raboclubkascampagne van de Rabobank. Er was € 100.000 te verdelen onder 267 verenigingen.Elke stem leverde iets meer dan € 7,- op en onze vereniging had 46 voorkeurstemmen.

Het eindbedrag was € 331,75. De Rabobank deed hier voor elke vereniging nog € 100,-bij en we kwamen dus op een bedrag van € 431,77.

We willen dit geld o.a. gaan gebruiken voor het ontwikkelen van een wandelroute m.b.v. een smartphone.

Iedereen, die op ons heeft gestemd, willen wij hiervoor, namens het bestuur, dan ook hartelijk bedanken.

Schermafbeelding 2016-11-06 om 22.53.51

Raad van State wijst bezwaar tegen rotonde af

Er is een uitspraak gekomen van de Raad van State op het bezwaar dat was ingediend tegen de aanleg van de rotonde en de benodigde bomenkap.
De bezwaren zijn ongegrond verklaard, dat betekent dat de provincie van start kan.
Zie hier de details van de uitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88597