Categoriearchief: Nieuwslijn

Enquete van Gemeente over Leefbaarheid, deadline 21 oktober

In bijgaand schrijven het verzoek van de gemeente de enquète over de leefbaarheid in de gemeente Tynaarlo in the vullen op www.typischtynaarlo.nl

Werkzaamheden rotonde

In opdracht van de provincie Drenthe realiseert Schagen Infra de rotonde in Tynaarlo / N386. Met deze brief informeren wij u over de planning, omleidingsroutes, de bereikbaarheid van MFA De Spil, sportvelden en bedrijven aan de Dorpsstraat en de communicatie. De werkzaamheden worden in zo kort mogelijke tijd uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Planning

 Tot en met vrijdag 15 maart voeren we voorbereidende werkzaamheden uit naast de N386. Er vinden geen afsluitingen plaats. Het gaat voornamelijk om het verwijderen van boomstobben en opbouwen van het zandlichaam.

 Vanaf maandag 18 maart sluiten we de oprit naar de Dorpsstraat en Berkenlaan af in verband met nutswerkzaamheden en de aanleg van de rotonde. Doorgaand verkeer op de N386 blijft mogelijk, maar er zal enige hinder zijn.

 We leggen een noodweg aan langs het werkgebied, zodat er ruimte ontstaat om de rotonde te realiseren. Deze noodweg gaat vanaf april/mei in werking.

 Het is noodzakelijk de weg een aantal weekenden af te sluiten. Op het moment dat hierover meer bekend is, informeren wij u door middel van een brief.

 De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.

Omleiding

Om verkeersdrukte op de wegen rondom de aanleg van de rotonde te beperken, geldt een adviesroute voor doorgaand verkeer via de N34 en A28. Bestemmingsverkeer voor Tynaarlo kan gebruikmaken van de Stationsstraat, de Dorpsstraat en Hageneind. De route staat op borden langs de weg aangegeven.

Bereikbaarheid MFA, sportvelden en bedrijven

De MFA en sportvelden blijven bereikbaar. Tijdens activiteiten kan er geparkeerd worden aan de Lindenstraat, Dorpsstraat en Berkenlaan. De voetgangersoversteek in de N386 blijft de eerste weken intact. In latere fases creëren we een voetgangersoversteek met een verkeerslicht. Via borden wordt de route naar de bedrijven aan de Dorpsstraat aangegeven. Deze blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Bij deze brief ontvangt u routekaartjes. Wilt u deze digitaal ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar m.tuinman@schageninfra.nl.

Contact

We houden u op de hoogte via de Facebook-pagina van Dorpsbelangen Tynaarlo, de website van de provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl/rotondetynaarlo) en informatiebrieven. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de omgevingsmanager van Schagen Infra, Moniek Tuinman, via m.tuinman@schageninfra.nl en 038 – 477 1741. Aanspreekpunt op het werk is uitvoerder Geert Beuving.

Met vriendelijke groet,

Moniek Tuinman

Werkvoorbereider / werkbegeleider Schagen Infra

Schagen Infra BV
Hanzeweg 21
8061 RC Hasselt
Postbus 619
8000 AP Zwolle

T 038 – 477 82 63
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl

NL10ABNA0562733949
BICABNANL2A
KvK 05072794
BTW NL812155610B01

Brieven schrijven voor Gewetensgevangenen in ’t Brughoes

Tijdens de schrijfmarathon worden er over het hele land brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. Ook sturen de brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn.

 Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werd in Nederland een recordaantal van 166.000 brieven geschreven. Wereldwijd werden bij 4,7 miljoen brieven, kaarten, handtekeningen, sms’jes en WhatsApp’jes verstuurd. Hoe groter die vuist, hoe groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor gerechtigheid.

Brieven schrijven werkt

 Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. En hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. In de woorden van Máxima Acuña uit Peru: ‘Ik ben oneindig dankbaar dat ik niet alleen ben, maar hulp krijg van zoveel mensen van over de hele wereld.’ Vorig jaar schreven we voor Máxima, omdat zij en haar gezin bedreigd en mishandeld werden omdat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. In mei 2017 bepaalde het hooggerechtshof van Peru dat ze op haar land mag blijven wonen.

Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 krijgen mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Deze activisten steken hun nek uit. Zij hebben de moed op te komen voor vrije meningsuiting, tegen discriminatie of onderdrukking. Ze roepen machthebbers ter verantwoording. Maar doordat ze op de voorgrond treden, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd worden zij steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld. Zelfs de voorzitter en de directeur van Amnesty Turkije zitten in de gevangenis.

  U kunt vanaf woensdag in ’t Brughoes:

 • een kant en klare brief ondertekenen 
 • een thuis geschreven brief inleveren
 • een groetenkaart aan een gevangene inleveren ; indien U een groetenkaart inlevert zorgt U er dan voor dat de afbeelding “godsdienstneutraal is”; dus geen afbeelding van een kerk, een kruis oid. In sommige landen komen dergelijke kaarten niet aan.

 De plaatselijke afdeling van Amnesty zorgt voor de verzending van de brieven. Indien U wilt kunt U uw email achter laten zodat U op de hoogte gehouden kunt worden van de effecten van de actie.

Dus:

Onderneem actie en doe uw brief of kaart in de doos.

Vragen:

  Doaitse Swierstra, 0592 853221, email: doaitse@swierstra.net

De oudste film van Drenthe

Raboclubkascampagne 2016, Historische Vereniging

Raboclubkascampagne 2016.

De Historische Vereniging Tynaarlo heeft weer meegedaan met de Raboclubkascampagne van de Rabobank. Er was € 100.000 te verdelen onder 267 verenigingen.Elke stem leverde iets meer dan € 7,- op en onze vereniging had 46 voorkeurstemmen.

Het eindbedrag was € 331,75. De Rabobank deed hier voor elke vereniging nog € 100,-bij en we kwamen dus op een bedrag van € 431,77.

We willen dit geld o.a. gaan gebruiken voor het ontwikkelen van een wandelroute m.b.v. een smartphone.

Iedereen, die op ons heeft gestemd, willen wij hiervoor, namens het bestuur, dan ook hartelijk bedanken.

Schermafbeelding 2016-11-06 om 22.53.51

Raad van State wijst bezwaar tegen rotonde af

Er is een uitspraak gekomen van de Raad van State op het bezwaar dat was ingediend tegen de aanleg van de rotonde en de benodigde bomenkap.
De bezwaren zijn ongegrond verklaard, dat betekent dat de provincie van start kan.
Zie hier de details van de uitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88597

Nieuwslijn 2015 nr. 1

In deze editie van de Nieuwslijn o.a.:

 • Redactioneel, Inhoud
 • Uitnodiging en Agenda ALV 16-03-2015
 • Notulen vorige ALV van 17-03-2014
 • Jaarverslag 2014
 • Financieel verslag
 • Status van diverse activiteiten
 • Incasso, Email, Website
 • Facebook en Dorpsboek
 • Agenda

Als lid van Dorpsbelangen ontvangt u de nieuwste nieuwslijn direct in uw mailbox of brievenbus.