Categoriearchief: Nieuwspagina

Onderzoek Hondsrug

Beste lezer,

Voor mijn studie Culturele Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik onderzoek naar de Hondsrug en het gebied daaromheen. Het uiteindelijke doel zal zijn om een monitoringssysteem om te zetten om de ontwikkelingen in het gebied beter te begrijpen.

Om tot resultaten te komen, ben ik op zoek naar mensen die in het gebied wonen. Bent u iemand die in het gebied woont? Dan zou het heel fijn zijn als u voor mij de vragenlijst kunt invullen. Als u verder nog mensen kent die in het gebied wonen, deel dan vooral ook het onderzoek met hen.

De vragenlijst vind u hier: https://app.maptionnaire.com/nl/4541

Voor vragen kunt u mij mailen: b.t.c.oosterhagen at student.rug.nl. 

Met een vriendelijke groet,

Berber Oosterhagen

Update zwemmersjeuk en blauwalg

De afgelopen weken is er twee maal gezocht naar poelslakken in het Natuurbad. Deze slakken kunnen de drager zijn van de parasiet Trichobilharzia cercariën de zwemmersjeuk veroorzaakt.

Er zijn heel weinig slakken gevonden en bureau Waardenburg, die de slakken heeft onderzocht, heeft de parasiet niet kunnen aantonen. Omdat we ondanks het onderzoek niet 100% kunnen uitsluiten dat de parasiet niet aanwezig is in het water adviseren we een ieder om zich na het zwemmen gelijk stevig af te drogen en bij thuiskomst gelijk af te spoelen (douchen). 

Verder is onlangs ten onrechte in het Dagblad van het Noorden vermeld dat er in het Natuurbad blauwalg zou zijn gevonden. Dat is gelukkig niet waar, het water wordt regelmatig gecontroleerd door het waterschap en bij de laatste controle bleek geen noemenswaardige hoeveelheid blauwalg aanwezig: RAP1800855_001.000 .

WAARSCHUWING ZWEMMERSJEUK

WAARSCHUWING ZWEMMERSJEUK
Sinds begin juli hebben we meldingen gekregen dat een aantal mensen na het zwemmen in het Natuurbad last hebben gekregen van zwemmersjeuk. Dit komt door kleine larfjes en poelslakjes in het water die een parasiet bevatten die zwemmersjeuk kan veroorzaken. De één is hier gevoeliger voor dan de ander. De meeste mensen hebben nergens last van, maar als je last krijgt kan het een paar dagen heel vervelende jeuk en rode bultjes veroorzaken. Ga dan naar de huisarts voor een zalfje dat helpt.

Sowieso is het advies is om je na het zwemmen direct stevig af te drogen, ook onder je zwemkleding, en bij thuiskomst goed te douchen.

Mocht je toch last krijgen van rode bultjes, wil je dat dan melden bij Dorpsbelangen Tynaarlo op tynaarlodorpsbelangen@gmail.com?

Wij houden de meldingen in de gaten.

Voor meer informatie zie de website van de GGD: https://www.ggddrenthe.nl/p…/mijn-gezondheid/gezond-zwemmen

 

Nieuw op de website: Hengelsportvereniging Tynaarlo – Vries

De Hengelsportvereniging Tynaarlo – Vries is vanaf vandaag ook te vinden via deze website. Ze staan in het menu onder “Verenigingen”. De vele activiteiten van de vereniging zijn te vinden in de agenda.

Voorkom overlast zwembad

Met dit prachtige voorjaar wordt het Natuurbad in ons dorp volop gebruikt. En daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. Echter niet iedereen houdt rekening met andere gebruikers en de bewoners rondom het zwembad.

De afgelopen periode is het bestuur van Dorpsbelangen meerdere keren ’s avonds bij het Natuurbad geweest omdat er vuur brandde of omdat er na zonsondergang nog jongeren waren. Dit is hinderlijk voor de bewoners en tevens blijft er rommel achter op het strand waar andere gebruikers (kinderen) weer last van hebben. Daarom is het maken van vuur in het gebied niet toegestaan.

Het is sowieso niet toegestaan na zonsondergang nog in/bij het Natuurbad te verblijven en overlast te veroorzaken door lawaai, muziek en dergelijke.

Nu werd het bestuur van Dorpsbelangen er op gewezen dat er op het water wordt gevaren met een radiografisch bestuurbare boot. Ook dit (geluid van de motor) is hinderlijk voor de mensen die er wonen. Daarom is ook dit niet toegestaan.

Met elkaar moeten we er voor zorgen dat het Natuurbad een leuke plek blijft voor de bewoners van het dorp (en hun gasten) om te recreëren. Spreek elkaar er op aan als je merkt dat iemand overlast veroorzaakt! Het Natuurbad is van het dorp, dus alle inwoners zijn ook er ook medeverantwoordelijk voor dat we samen op een goede manier omgaan met dit unieke stukje Tynaarlo!

Alhoewel mensen dit misschien ook zelf hadden kunnen bedenken: het is ook niet bedoeling om met een groene laser op de ogen van de bewoners aan de overkant van het strand te mikken.

 

JONGERENPARTICIPATIE: DOE JIJ MEE?

De gemeente wil jongeren graag meer bij haar werk betrekken. Nogal wat beslissingen die de gemeente neemt, raken namelijk ook jongeren. Denk aan de verkeersveiligheid. De voetbalvelden. Openbaar vervoer. Jongerenhuisvesting. Uitgaansgelegenheden. En zo voort.

Ben jij tussen de 12 en 23 jaar en woon je in de gemeente Tynaarlo? Laat dan je stem horen door vóór 23 april de vragenlijst in te vullen die je kunt vinden op https://www.survio.com/survey/d/C3W3R1E5T4P2X0W6I.

In die lijst kun je aangeven hoe jij denkt dat jongeren het beste bij het werk van de gemeente betrokken kunnen worden.

Wil je verder betrokken worden? Ook dat kun je aangeven.
Al 30 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld.

Vervanging brug Zeegserloopje loopt vertraging op

Het vervangen van de brug over het Zeegserloopje duurt langer dan gepland. Dit komt door de vorstperiode en doordat leidingen moeilijk te lokaliseren waren. Vrijdag 6 april worden de werkzaamheden afgerond. Daarna zijn er twee bruggen: één brug voor fietsers en voetgangers en één brug voor het overige verkeer.

Omleidingsroutes

Voor autoverkeer is er een omleidingsroute via Vries, Ubbena en Oudemolen.

Voor fietsers en voetgangers is een omleidingsroute via het pad tussen de Hunebedstraat en de Wedbroeken. Als het werk het toelaat hoeven fietser en voetgangers niet via de omleidingsroute, maar kunnen zij gebruik maken van een tijdelijke voorziening over het Zeegserloopje. Op borden naast de brug staat aangegeven welke route gevolgd kan worden.

Meer informatie

Vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op de heer Hoogheem hij is te bereiken via 0592 – 26 6662.

Extra ledenvergadering Dorpsbelangen ivm Statutenwijziging

Op maandag 19 maart jl. was de jaarvergadering van Dorpsbelangen Tynaarlo. Eén van de agendapunten was de Statutenwijziging. De redenen voor de statutenwijziging zijn de volgende:

  • De huidige statuten dateren uit 1987, tijd voor een moderniseringsslag in tekst en taal.
  • Dorpsbelangen wil graag de ANBI-status krijgen. ANBI staat voor Algemene Nut Beogende instelling. Met deze ANBI-status kan Dorpsbelangen makkelijk subsidies aanvragen en is er geen erf- en schenkbelasting verschuldigd over erfenissen en schenkingen die worden gebruikt voor het algemeen belang.
  • Dorpsbelangen wil ook officieel kunnen communiceren via e-mail (naast schriftelijke mededelingen).

Om de statuten te kunnen wijzigen, is de procedure als volgt:

  • Aankondiging van de statutenwijziging moet minimaal 5 dagen voor de ALV zijn gedaan
  • Op de ALV moet 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn
  • Indien dat niet het geval is, moet binnen 4 weken een nieuwe ledenvergadering worden uitgeschreven.
  • 2/3 van de mensen die op deze 2e ALV aanwezig zijn moeten vóór de wijziging stemmen

Op de ledenvergadering van 19 maart was een mooie opkomst van ongeveer 50 mensen, maar dat is niet 2/3 van ons ledenaantal (we hebben 510 leden).

De volgende ledenvergadering is dan ook maandag 9 april om 20 uur in Perron 3.

Het zou mooi zijn als er veel leden aanwezig zijn, zodat we een stemming hebben met een goede vertegenwoordiging vanuit het dorp.

U kunt het voorstel voor de nieuwe statuten vinden op http://www.tynaarlo-dorp.nl/wp/wp-content/uploads/2018/02/concept-statuten-aangepast.pdf

jaarvergadering Dorpsbelangen

Aanstaande maandag 19 maart is de jaarvergadering van Dorpsbelangen Tynaarlo, om 20uur in Café Centraal. Iedereen is van harte welkom!
Na de ALV zal na de pauze Kees Folkertsma van Nationaal Park Drentsche Aa een presentatie en verhaal over onze mooie achtertuin verzorgen.

Drents Glasvezel Collectief (DGC)

Ontstaan en doel van het Drents Glasvezel Collectief (DGC).

Omdat de grote marktpartijen zoals KPN en Ziggo onvoldoende rendement zien in het aanleggen van snel internet in de kleinere dorpen en buurtschappen in de buitengebieden van Drenthe en dit dus niet gaan doen, hebben een aantal bewoners het initiatief in eigen handen genomen, om zelf een glasvezelnetwerk in hun gebied te realiseren.

In het begin waren er een heleboel kleine initiatieven verdeeld over heel Drenthe en in de loop van de tijd zijn meerdere van hun geclusterd tot grotere initiatieven.

Op deze wijze is ook de stichting DGC ontstaan.

DGC wordt gerund door allemaal enthousiaste vrijwilligers uit het hele gebied. Naast het DGC zijn er nog een aantal grotere initiatieven, zoals Glasvezel Noord, De Wolden, Sterk Midden Drenthe, Eco Oostermoer en nog een paar.

We hebben ondersteuning van de provincie Drenthe en van de gemeenten waarbinnen het gebied van DGC valt. VerbindDrenthe, een breedbandplatform in het leven geroepen door de provincie Drenthe, helpt de initiatieven met advies en brengt de initiatieven samen.

Om een glasvezelnet te realiseren, moeten er een heleboel stappen doorlopen worden en niet elk (groter) initiatief is op dit moment even ver in het traject. Bij het DGC zijn de inventarisatie, het netwerk ontwerp en de business case afgerond en we zijn nu aan het onderhandelen met marktpartijen en financiers over de financiering en aanleg van het netwerk. Nadien zullen we kijken welke providers hun diensten op het netwerk kunnen aanbieden. Wij willen minimaal 3 providers, zodat de mensen ook wat te kiezen hebben.

Lees verder op http://www.tynaarlo-dorp.nl/wp/?page_id=1634