Categoriearchief: Nieuwspagina

Vervanging brug Zeegserloopje

De huidige duikerbrug over het Zeegserloopje tussen Zeegse en Tynaarlo verkeert in slechte staat en wordt daarom vervangen. Er komen straks twee bruggen: één brug is voor fietsers en voetgangers en één brug voor het overige verkeer.

Op 30 januari organiseert de gemeente een inloopavond over de werkzaamheden in café-restaurant “Het Witte Huis” in Zeegse. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u past tussen 19:30 en 21:00 uur.

De werkzaamheden starten op maandag 12 februari en duren naar verwachting tot eind maart. Aangezien het niet mogelijk is ter plekke een noodbrug aan te leggen wordt het autoverkeer omgeleid via Gasteren en Anloo en het fietsverkeer via de Wedbroeken (zie kaart).

Meer informatie is te vinden op https://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/actuele_werkzaamheden/vervanging_brug_zeegse___tynaarlo_/

Groente en fruit bij Alldro

Vanaf deze week verkoopt Alldro in Tynaarlo ook aardappelen, groente en fruit.

Wij zijn natuurlijk meer dan een drogist alleen, verteld Monique Edens, eigenaresse van de Drogisterij Alldro in Tynaarlo. Sinds kort verkopen wij bijvoorbeeld ook biologische voeding en vanaf het begin loopt dat hartstikke goed! Sinds het wegvallen van de groente winkel bij de minicamping ontstond er een leemte van dit aanbod in ons dorp. Daar springen wij nu op in door een samenwerking met Smilande te Smilde aan te gaan. Op deze manier leveren wij milieubewuste groente en fruit rechtstreeks van de lokale telers. Verser kan dus niet.

Wij verwachten er veel van. Toen ik dit bij een paar mensen in het dorp vertelde; pakten ze mijn hand vast en zeiden daar hartstikke blij mee te zijn. Mooier kan ook eigenlijk niet. Verse producten en ook nog tegen zeer concurrerende prijzen en dat in het eigen dorp; lekker makkelijk dus voor de inwoners van Tynaarlo. Om ook de forensen dit gemak te bieden hebben wij de openingstijden van onze winkel verruimd en zijn dinsdag tot en met vrijdag tot 17.30 open.

Brieven schrijven voor Gewetensgevangenen in ’t Brughoes

Tijdens de schrijfmarathon worden er over het hele land brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. Ook sturen de brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn.

 Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werd in Nederland een recordaantal van 166.000 brieven geschreven. Wereldwijd werden bij 4,7 miljoen brieven, kaarten, handtekeningen, sms’jes en WhatsApp’jes verstuurd. Hoe groter die vuist, hoe groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor gerechtigheid.

Brieven schrijven werkt

 Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. En hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. In de woorden van Máxima Acuña uit Peru: ‘Ik ben oneindig dankbaar dat ik niet alleen ben, maar hulp krijg van zoveel mensen van over de hele wereld.’ Vorig jaar schreven we voor Máxima, omdat zij en haar gezin bedreigd en mishandeld werden omdat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. In mei 2017 bepaalde het hooggerechtshof van Peru dat ze op haar land mag blijven wonen.

Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 krijgen mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Deze activisten steken hun nek uit. Zij hebben de moed op te komen voor vrije meningsuiting, tegen discriminatie of onderdrukking. Ze roepen machthebbers ter verantwoording. Maar doordat ze op de voorgrond treden, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd worden zij steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld. Zelfs de voorzitter en de directeur van Amnesty Turkije zitten in de gevangenis.

  U kunt vanaf woensdag in ’t Brughoes:

  • een kant en klare brief ondertekenen 
  • een thuis geschreven brief inleveren
  • een groetenkaart aan een gevangene inleveren ; indien U een groetenkaart inlevert zorgt U er dan voor dat de afbeelding “godsdienstneutraal is”; dus geen afbeelding van een kerk, een kruis oid. In sommige landen komen dergelijke kaarten niet aan.

 De plaatselijke afdeling van Amnesty zorgt voor de verzending van de brieven. Indien U wilt kunt U uw email achter laten zodat U op de hoogte gehouden kunt worden van de effecten van de actie.

Dus:

Onderneem actie en doe uw brief of kaart in de doos.

Vragen:

  Doaitse Swierstra, 0592 853221, email: doaitse@swierstra.net

De oudste film van Drenthe

Historische Vereniging Tinaarlo

Op dinsdagavond 28 november is de eerstvolgende bijeenkomst van de Historische Vereniging Tinaarlo. De heer Fre Schreiber uit Middelstum zal als gastspreker gaan vertellen over midwintergebruiken van Sint Maarten tot Maria Lichtmis. Het treffen vindt plaats in Perron 3 vanaf 20.00 uur. Naast leden zijn belangstellenden tegen betaling van een kleine vergoeding ook van harte welkom.

nieuw op de website: vereniging moestuin Arlo

Vanaf vandaag is een nieuwe vereniging te vinden op de website van het dorp Tynaarlo: de vereniging moestuin Arlo.  

Het initiatief tot het inrichten van een moestuin aan de Arlo komt van enthousiaste bewoners uit de wijk met als doel om gezamenlijk groenten te verbouwen en vanuit de Duurzaamheidsambitie 2025 van de gemeente Tynaarlo “Dorp van de Toekomst” (stimulering krachtige en zelfvoorzienende dorpen). 

Kijk voor meer informatie op de pagina van de vereniging door hier te klikken.

nieuw emailadres Dorpsbelangen

De vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo heeft een nieuw algemeen emailadres: tynaarlodorpsbelangen@gmail.com. U kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de bestuursleden

Aanpak bewonerspark: komende weken onderhoud en mogelijk stank

Afgelopen vrijdag (29 september) heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Tynaarlo, NS Vastgoed, Landschapsbeheer Drenthe en Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo over het Bewonerspark, dat tussen onze ijsbaan en het spoor in ligt.

Zoals bekend is deze grond 2 jaar geleden afgegraven ten behoeve van de sanering van deze vervuilde grond. Er is daarna (tarra)grond opgebracht en het terrein is opnieuw ingericht met beplanting en bankjes en speeltoestellen. Voor deze herinrichting is een groep van bewoners betrokken geweest en zij hebben een inrichtingsplan voorgelegd aan de NS.

Helaas is dit plan niet van de grond gekomen (letterlijk). Want naast de stank van de tarragrond (afvalgrond van AVEBE), blijkt deze grond niet geschikt voor een goede groei van veel planten en bomen. Daarnaast is de grond zo dicht en daardoor ingeklinkt, waardoor het park erg nat is in de herfst en winter en heel snel uitdroogt in de zomer. Ook niet bijster goed voor de beplanting.

Reden genoeg om om tafel te gaan met de betrokken partijen om te zien wat er verbeterd kan worden, zodat we in Tynaarlo toch weer een mooi recreatiepark krijgen op de gesaneerde grond van de NS.

De volgende afspraken hiertoe zijn afgelopen vrijdag gemaakt:

  1. Paaltjes en dode bomen worden verwijderd door Dorpsbelangen (een deel is vanochtend verwijderd, de rest volgt begin deze week, met dank aan vrijwilligers!)
  2. De gemeente gaat alles maaien met een maai-zuig-machine. Dit gebeurt zo snel mogelijk, voordat het echt te nat wordt.
  3. De bovenste laag (10-20 cm) zal worden omgewoeld olv Dorpsbelangen, zodat er meer lucht in de grond komt en het water beter weg kan lopen LET OP DIT KAN TIJDELIJK WEER STANK VAN DE TARRAGROND VEROORZAKEN!
  4. Er wordt onderzocht of er langs de ijsbaan, langs de oever aan de spoorkant, een breder onderhoudspad kan komen. Deze stond op alle schetsen, maar is uiteindelijk niet gerealiseerd. De ijsbaanvereniging heeft hier wel behoefte aan voor het onderhoud van de wal en de eerste meters in het water, voor het verwijderen van waterplanten. Voorlopig worden de waterplanten verwijderd met een maaiboot, zolang het pad niet is gerealiseerd.

Begin januari is een volgende afspraak gepland om te kijken wat het effect is van deze maatregelen en om opnieuw naar de herinrichting van het park te kijken. Tzt zal de oorspronkelijke groep van betrokken bewoners hiervoor worden benaderd.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Dorpsbelangen; Anketrien Schillhorn van Veen, 0646383677 of anketrien@tersprake.com of met Arjen Bakema, 06-53470328 of ae.bakema@gmail.com.

Reuzen, stenen en reuzenstenen.

Op 28 september opent de Historische Vereniging Tinaarlo het seizoen 2017/2018 met een lezing door de heer H. Huisman uit Roden met bovenvermelde titel over stenen.

Een en ander gaat over grote zwerfkeien, hunebedden, ijstijden en de vorming van het landschap in de brede zin van het Hondsrug gebied waar Tynaarlo onderdeel van uitmaakt.

Het treffen vindt plaats in Café Centraal aan de Dorpstraat 8 te Tynaarlo en begint om 20.00 uur. Naast leden zijn ook belangstellenden tegen betaling van een kleine vergoeding van harte welkom.

Nieuw multi-inzetbaar gebouw bij de sportvelden

Extra Nieuwslijn

De Stichting Sport en Welzijn Tynaarlo heeft Dorpsbelangen gevraagd om een extra Nieuwslijn uit te brengen speciaal over het nieuwe gebouw dat bij de sportvelden in Tynaarlo verrijst. Bij deze!

—————————————————————————————————-

Nieuw multi-inzetbaar gebouw bij de sportvelden

Het zal niemand ontgaan zijn dat bij de oostelijke entree van ons mooie dorp iets wordt gebouwd.

Na jaren van plannen is het dan zover dat de oude voetbalaccommodatie van SVT wordt vervangen door nieuwbouw. Maar er is meer; hier worden niet alleen kleedfaciliteiten voor de afdeling voetbal gebouwd, maar ook een multifunctioneel gebouw ten behoeve van sport-, recreatieve en welzijnsactiviteiten voor de bewoners van ons dorp. Hier komt iets waar we met zijn allen nog jarenlang plezier van zullen hebben!

In de raadsvergadering van de gemeente d.d. 4 maart 2014 is er voor gekozen om met de nieuwbouw van de kleed- en kantineaccommodatie voor SVT, ook dorpshuisactiviteiten vanuit het dorpshuis ’t Achterhoes bij SVT te herhuisvesten. Met de nieuwbouw wordt een veelzijdige ruimte gecreëerd, die ook de dorpshuisfunctie kan overnemen. Door de gemeente Tynaarlo is speciaal hiervoor dan ook een financiële bijdrage geleverd.

Op de momenten dat er gevoetbald wordt, zal deze multi-inzetbare ruimte als clubhuis voor de voetballers en hun aanhang fungeren. Dit is van september tot en met mei met name op de zaterdag en zondag overdag en op dinsdag- en donderdagavond op de trainingsavonden van de senior-spelers. Waarschijnlijk zullen de dames af en toe op vrijdagavond een thuiswedstrijd spelen.

Buiten deze voetbalmomenten kan iedereen uit het dorp met een activiteit die binnen de gestelde doelstellingen valt van het gebouw, gebruik maken van de faciliteiten.

Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo

Mede om de multifunctionaliteit van het gebouw in goede banen te leiden, is de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo opgericht. Deze stichting heeft het gebouw in eigendom en stelt het gebouw beschikbaar aan diverse gebruikers. Ook SVT Voetbal betaalt huur aan de stichting voor het gebruik van het gebouw.  De andere gebruikers van de toekomstige accommodatie zullen eveneens de faciliteiten huren van de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo.

Momenteel bestaat het stichtingsbestuur uit Arie Dallinga, Johan Boer en Tim Aardse. In de statuten van de stichting is opgenomen dat bij bestuurderswisselingen om en om door het bestuur van SVT en het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo iemand als nieuw bestuurslid kan worden aangedragen. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen.

De stichting heeft als doel:

  1. Het bieden van optimale ontplooiingsmogelijkheden aan de ontwikkeling van sport-, spel en bewegingsactiviteiten;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  3. Het bieden van een accommodatie waar dorpshuisactiviteiten kunnen worden gehouden;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Een aantal voormalige gebruikers van het oude dorpshuis heeft zich al aangemeld om gebruik te gaan maken van de nieuwe faciliteiten en daar is de stichting blij mee!

Iedereen die nu of in de toekomst een activiteit wil ontplooien, is van harte welkom om dit op de nieuwe locatie te organiseren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de activiteit binnen de doelstelling van de stichting valt.

Bouw

Omdat de voetbalvereniging al jaren bezig  was met een vernieuwing van de kleedfaciliteiten is dit project vanuit SVT door een aantal vrijwilligers gestart. In een later stadium is als gevolg van de te maken rotonde en de nieuwe parkeerruimte ook besloten het hele gebouw te verplaatsen. Met veel moeite en door de enorme inzet van genoemde vrijwilligers is het gelukt om de plannen voor de nieuwbouw te realiseren. Voor de financiering van de nieuwbouw heeft SVT ongeveer de helft van het benodigde bedrag van de gemeente Tynaarlo ontvangen als éénmalige afkoopsom.

Daarnaast is een aantal subsidies toegekend door het Rabofonds van Rabobank Assen en Noord-Drenthe, het VSB fonds en het Oranjefonds. Daarnaast heeft SVT een gedeelte uit eigen vermogen betaald. Verder is gebruik gemaakt van duurzaamheidssubsidies.

Deze bijdragen zijn allemaal net te weinig om een aannemer te kunnen bellen en het naar tevredenheid te laten bouwen voor de ons beschikbare financiële middelden.  Wij moeten zelf de handen uit de mouwen steken. Een grote groep vrijwilligers helpt regelmatig de avonden of de weekenden mee om zo geld te besparen. Dit project komt dus vóór het dorp maar ook met behulp van het dorp tot stand.  

Behoefte aan hulp!

Er is dus uit kostenbesparende overwegingen voor gekozen om naast de grote werkzaamheden die zijn uitbesteed aan professionele, met name lokale, partijen een aantal werkzaamheden zelf ter hand nemen. Om het gebouw na de zomerstop van het voetballen in oktober functioneel  klaar te krijgen, hebben wij in de komende maanden regelmatig behoefte aan mensen die ons een paar uurtjes komen helpen.

Soms een paar uur op zaterdagochtend en soms door de week op een avond. Om kenbaar te maken wanneer er behoefte is aan een paar extra handen is de Bouw-app-groep in het leven geroepen.

Je kunt je hiervoor aanmelden. Indien je geen gehoor aan de oproep kan geven, dan hoef je niets te doen en anders geef je aan dat je komt. Hoe meer handen, hoe sneller het werk af is!  Aanmelden kan via Whatsapp bij Henk Klaassens, 06-51525482.  Je hoeft niet handig te zijn want we staan onder zeer ervaren toezicht, dus meld je vooral aan.

Een prachtgebouw voor en door het dorp!

We hopen dat er van deze nieuwe aanwinst voor ons dorp door velen nog heel lang gebruik kan worden gemaakt. Zo’n nieuw gebouw gaat decennia lang mee en is mede van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Geen eigen honk zo mooi als dat waaraan je zelf hebt meegebouwd.

Tot op de bouw of later als gebruiker!

Namens het stichtingsbestuur,

Arie Dallinga, Tim Aardse en Johan Boer