Categoriearchief: Nieuwspagina

Hein van Dalen in “Andere tijden”.


Tynaarlo. Op vrijdag 27 september zal Hein van Dalen, erelid van de Historische Vereniging Tinaarlo in het programma “Andere tijden” te zien zijn.

De Historische Vereniging Tinaarlo is destijds door de programmamakers benaderd om personen aan te geven die het boerenleven van ver voor de oorlog hebben meegemaakt.  De 93 jarige van Dalen was hier de aangewezen persoon voor, hij is altijd boer geweest aan de Esweg.  De opnames voor het programma hebben afgelopen zomer aan de Dorpsstraat in de achtertuin bij Hein plaatsgevonden. De uitzending is te zien om 21.00 uur op Nederland 2.

Werkzaamheden rotonde

In opdracht van de provincie Drenthe realiseert Schagen Infra de rotonde in Tynaarlo / N386. Met deze brief informeren wij u over de planning, omleidingsroutes, de bereikbaarheid van MFA De Spil, sportvelden en bedrijven aan de Dorpsstraat en de communicatie. De werkzaamheden worden in zo kort mogelijke tijd uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Planning

 Tot en met vrijdag 15 maart voeren we voorbereidende werkzaamheden uit naast de N386. Er vinden geen afsluitingen plaats. Het gaat voornamelijk om het verwijderen van boomstobben en opbouwen van het zandlichaam.

 Vanaf maandag 18 maart sluiten we de oprit naar de Dorpsstraat en Berkenlaan af in verband met nutswerkzaamheden en de aanleg van de rotonde. Doorgaand verkeer op de N386 blijft mogelijk, maar er zal enige hinder zijn.

 We leggen een noodweg aan langs het werkgebied, zodat er ruimte ontstaat om de rotonde te realiseren. Deze noodweg gaat vanaf april/mei in werking.

 Het is noodzakelijk de weg een aantal weekenden af te sluiten. Op het moment dat hierover meer bekend is, informeren wij u door middel van een brief.

 De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.

Omleiding

Om verkeersdrukte op de wegen rondom de aanleg van de rotonde te beperken, geldt een adviesroute voor doorgaand verkeer via de N34 en A28. Bestemmingsverkeer voor Tynaarlo kan gebruikmaken van de Stationsstraat, de Dorpsstraat en Hageneind. De route staat op borden langs de weg aangegeven.

Bereikbaarheid MFA, sportvelden en bedrijven

De MFA en sportvelden blijven bereikbaar. Tijdens activiteiten kan er geparkeerd worden aan de Lindenstraat, Dorpsstraat en Berkenlaan. De voetgangersoversteek in de N386 blijft de eerste weken intact. In latere fases creëren we een voetgangersoversteek met een verkeerslicht. Via borden wordt de route naar de bedrijven aan de Dorpsstraat aangegeven. Deze blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Bij deze brief ontvangt u routekaartjes. Wilt u deze digitaal ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar m.tuinman@schageninfra.nl.

Contact

We houden u op de hoogte via de Facebook-pagina van Dorpsbelangen Tynaarlo, de website van de provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl/rotondetynaarlo) en informatiebrieven. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de omgevingsmanager van Schagen Infra, Moniek Tuinman, via m.tuinman@schageninfra.nl en 038 – 477 1741. Aanspreekpunt op het werk is uitvoerder Geert Beuving.

Met vriendelijke groet,

Moniek Tuinman

Werkvoorbereider / werkbegeleider Schagen Infra

Schagen Infra BV
Hanzeweg 21
8061 RC Hasselt
Postbus 619
8000 AP Zwolle

T 038 – 477 82 63
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl

NL10ABNA0562733949
BICABNANL2A
KvK 05072794
BTW NL812155610B01

Presentatie Campagneteam Huntington in Tynaarlo

Donderdag 7 maart geeft het Campagneteam Huntington een presentatie in Tynaarlo. Namens het Campagneteam zal Manon een overzicht geven van de acties en achtergrond van het Campagneteam, en onderzoeker Eric Reits zal een uitleg geven over de ziekte van Huntington en de stand van zaken qua onderzoek en therapeutische trials.

De informele bijeenkomst is van 19.00 -20.30 in de grote zaal van Café Centraal.

Adres: Dorpsstraat 8, 9482 PC, Tynaarlo

Aanmelden kan door een email te sturen naar: info@campagneteamhuntington.nl

Schuif aan en neem vrienden en familie mee voor deze informatieve bijeenkomst!

inloopavond werkzaamheden rotonde

Donderdag 7 februari: inloopavond werkzaamheden rotonde Tynaarlo

Op donderdag 7 februari 2019 houdt provincie Drenthe een inloopavond over de aanleg van de rotonde op de kruising Zuidlaarderweg (N386) met de Dorpsstraat en de Berkenlaan. U kunt tussen 17.00 uur en 20.00 uur binnenlopen in MFA De Spil (bij de voetbalvelden van SVT) in Tynaarlo om de tekeningen te bekijken van de rotonde en uw vragen stellen over de werkzaamheden. Daarnaast krijgt u informatie over afsluitingen van wegen en omleidingsroutes.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde beginnen op 21 januari 2019 met het kappen van bomen. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Daarna wordt het terrein opgehoogd voor het verleggen van kabels en leidingen. Dit gaat naar verwachting drie maanden duren, omdat er veel kabels en leidingen in het gebied liggen. Aansluitend legt de aannemer een noodweg aan over het toekomstige parkeerterrein van SVT, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden in beide richtingen door kan rijden. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke oversteek ingericht met verkeerslichten. Als de noodweg klaar is, starten de werkzaamheden aan de rotonde.

Verkeershinder

Tijdens de aanleg van de rotonde zijn de Dorpsstraat en de Berkenlaan bij de kruising met de Zuidlaarderweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verder wordt de N386 ter hoogte van dit kruispunt, ondanks de noodweg, een aantal weekenden geheel afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de A28 en de N34. Afsluitingen worden vooraf gecommuniceerd met lichtborden, berichtgeving in lokale en regionale media en op de website van provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo.

Informatie over het project en de werkzaamheden kunt u vinden op www.provincie.drenthe.nl/rotondetynaarlo

SV Tynaarlo afdeling Wandelen zoekt enthousiaste bestuursleden/vrijwilligers

In 2019 ontstaan 2 vacatures binnen het bestuur van SV Tynaarlo afdeling Wandelen. Ook zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Elk jaar organiseert het bestuur en de vrijwilligers van afdeling Wandelen 3 evenementen:

  • de Tynaarloër wandeltocht in april
  • de Avond4daagse in juni vanuit Tynaarlo
  • de Zeegser najaarstocht in november

Als er geen nieuwe bestuursleden/vrijwilligers bij komen zijn wij genoodzaakt te stoppen en dat zou heel jammer zijn. Dit betekent dat er geen Avond4daagse in Tynaarlo wordt georganiseerd voor de Tynaarloër schooljeugd en andere inwoners. Zij moeten dan allen naar omliggende dorpen. Ook zullen wij honderden wandelaars moeten teleurstellen.

Dit kan en mag toch niet de bedoeling zijn!

Als u ook vindt dat deze evenementen moeten blijven bestaan, doe mee en meldt u dan aan bij ons bestuur.

voorzitter Klaas Boonstra 06-30150303 of secretaris Roslyn Zuideveld 06-30133633

Onderzoek Hondsrug

Beste lezer,

Voor mijn studie Culturele Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik onderzoek naar de Hondsrug en het gebied daaromheen. Het uiteindelijke doel zal zijn om een monitoringssysteem om te zetten om de ontwikkelingen in het gebied beter te begrijpen.

Om tot resultaten te komen, ben ik op zoek naar mensen die in het gebied wonen. Bent u iemand die in het gebied woont? Dan zou het heel fijn zijn als u voor mij de vragenlijst kunt invullen. Als u verder nog mensen kent die in het gebied wonen, deel dan vooral ook het onderzoek met hen.

De vragenlijst vind u hier: https://app.maptionnaire.com/nl/4541

Voor vragen kunt u mij mailen: b.t.c.oosterhagen at student.rug.nl. 

Met een vriendelijke groet,

Berber Oosterhagen

Nieuw op de website: Hengelsportvereniging Tynaarlo – Vries

De Hengelsportvereniging Tynaarlo – Vries is vanaf vandaag ook te vinden via deze website. Ze staan in het menu onder “Verenigingen”. De vele activiteiten van de vereniging zijn te vinden in de agenda.

Voorkom overlast zwembad

Met dit prachtige voorjaar wordt het Natuurbad in ons dorp volop gebruikt. En daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. Echter niet iedereen houdt rekening met andere gebruikers en de bewoners rondom het zwembad.

De afgelopen periode is het bestuur van Dorpsbelangen meerdere keren ’s avonds bij het Natuurbad geweest omdat er vuur brandde of omdat er na zonsondergang nog jongeren waren. Dit is hinderlijk voor de bewoners en tevens blijft er rommel achter op het strand waar andere gebruikers (kinderen) weer last van hebben. Daarom is het maken van vuur in het gebied niet toegestaan.

Het is sowieso niet toegestaan na zonsondergang nog in/bij het Natuurbad te verblijven en overlast te veroorzaken door lawaai, muziek en dergelijke.

Nu werd het bestuur van Dorpsbelangen er op gewezen dat er op het water wordt gevaren met een radiografisch bestuurbare boot. Ook dit (geluid van de motor) is hinderlijk voor de mensen die er wonen. Daarom is ook dit niet toegestaan.

Met elkaar moeten we er voor zorgen dat het Natuurbad een leuke plek blijft voor de bewoners van het dorp (en hun gasten) om te recreëren. Spreek elkaar er op aan als je merkt dat iemand overlast veroorzaakt! Het Natuurbad is van het dorp, dus alle inwoners zijn ook er ook medeverantwoordelijk voor dat we samen op een goede manier omgaan met dit unieke stukje Tynaarlo!

Alhoewel mensen dit misschien ook zelf hadden kunnen bedenken: het is ook niet bedoeling om met een groene laser op de ogen van de bewoners aan de overkant van het strand te mikken.

 

JONGERENPARTICIPATIE: DOE JIJ MEE?

De gemeente wil jongeren graag meer bij haar werk betrekken. Nogal wat beslissingen die de gemeente neemt, raken namelijk ook jongeren. Denk aan de verkeersveiligheid. De voetbalvelden. Openbaar vervoer. Jongerenhuisvesting. Uitgaansgelegenheden. En zo voort.

Ben jij tussen de 12 en 23 jaar en woon je in de gemeente Tynaarlo? Laat dan je stem horen door vóór 23 april de vragenlijst in te vullen die je kunt vinden op https://www.survio.com/survey/d/C3W3R1E5T4P2X0W6I.

In die lijst kun je aangeven hoe jij denkt dat jongeren het beste bij het werk van de gemeente betrokken kunnen worden.

Wil je verder betrokken worden? Ook dat kun je aangeven.
Al 30 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld.

Vervanging brug Zeegserloopje loopt vertraging op

Het vervangen van de brug over het Zeegserloopje duurt langer dan gepland. Dit komt door de vorstperiode en doordat leidingen moeilijk te lokaliseren waren. Vrijdag 6 april worden de werkzaamheden afgerond. Daarna zijn er twee bruggen: één brug voor fietsers en voetgangers en één brug voor het overige verkeer.

Omleidingsroutes

Voor autoverkeer is er een omleidingsroute via Vries, Ubbena en Oudemolen.

Voor fietsers en voetgangers is een omleidingsroute via het pad tussen de Hunebedstraat en de Wedbroeken. Als het werk het toelaat hoeven fietser en voetgangers niet via de omleidingsroute, maar kunnen zij gebruik maken van een tijdelijke voorziening over het Zeegserloopje. Op borden naast de brug staat aangegeven welke route gevolgd kan worden.

Meer informatie

Vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op de heer Hoogheem hij is te bereiken via 0592 – 26 6662.