Categoriearchief: Nieuwspagina

Reuzen, stenen en reuzenstenen.

Op 28 september opent de Historische Vereniging Tinaarlo het seizoen 2017/2018 met een lezing door de heer H. Huisman uit Roden met bovenvermelde titel over stenen.

Een en ander gaat over grote zwerfkeien, hunebedden, ijstijden en de vorming van het landschap in de brede zin van het Hondsrug gebied waar Tynaarlo onderdeel van uitmaakt.

Het treffen vindt plaats in Café Centraal aan de Dorpstraat 8 te Tynaarlo en begint om 20.00 uur. Naast leden zijn ook belangstellenden tegen betaling van een kleine vergoeding van harte welkom.

Nieuw multi-inzetbaar gebouw bij de sportvelden

Extra Nieuwslijn

De Stichting Sport en Welzijn Tynaarlo heeft Dorpsbelangen gevraagd om een extra Nieuwslijn uit te brengen speciaal over het nieuwe gebouw dat bij de sportvelden in Tynaarlo verrijst. Bij deze!

—————————————————————————————————-

Nieuw multi-inzetbaar gebouw bij de sportvelden

Het zal niemand ontgaan zijn dat bij de oostelijke entree van ons mooie dorp iets wordt gebouwd.

Na jaren van plannen is het dan zover dat de oude voetbalaccommodatie van SVT wordt vervangen door nieuwbouw. Maar er is meer; hier worden niet alleen kleedfaciliteiten voor de afdeling voetbal gebouwd, maar ook een multifunctioneel gebouw ten behoeve van sport-, recreatieve en welzijnsactiviteiten voor de bewoners van ons dorp. Hier komt iets waar we met zijn allen nog jarenlang plezier van zullen hebben!

In de raadsvergadering van de gemeente d.d. 4 maart 2014 is er voor gekozen om met de nieuwbouw van de kleed- en kantineaccommodatie voor SVT, ook dorpshuisactiviteiten vanuit het dorpshuis ’t Achterhoes bij SVT te herhuisvesten. Met de nieuwbouw wordt een veelzijdige ruimte gecreëerd, die ook de dorpshuisfunctie kan overnemen. Door de gemeente Tynaarlo is speciaal hiervoor dan ook een financiële bijdrage geleverd.

Op de momenten dat er gevoetbald wordt, zal deze multi-inzetbare ruimte als clubhuis voor de voetballers en hun aanhang fungeren. Dit is van september tot en met mei met name op de zaterdag en zondag overdag en op dinsdag- en donderdagavond op de trainingsavonden van de senior-spelers. Waarschijnlijk zullen de dames af en toe op vrijdagavond een thuiswedstrijd spelen.

Buiten deze voetbalmomenten kan iedereen uit het dorp met een activiteit die binnen de gestelde doelstellingen valt van het gebouw, gebruik maken van de faciliteiten.

Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo

Mede om de multifunctionaliteit van het gebouw in goede banen te leiden, is de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo opgericht. Deze stichting heeft het gebouw in eigendom en stelt het gebouw beschikbaar aan diverse gebruikers. Ook SVT Voetbal betaalt huur aan de stichting voor het gebruik van het gebouw.  De andere gebruikers van de toekomstige accommodatie zullen eveneens de faciliteiten huren van de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo.

Momenteel bestaat het stichtingsbestuur uit Arie Dallinga, Johan Boer en Tim Aardse. In de statuten van de stichting is opgenomen dat bij bestuurderswisselingen om en om door het bestuur van SVT en het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo iemand als nieuw bestuurslid kan worden aangedragen. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen.

De stichting heeft als doel:

  1. Het bieden van optimale ontplooiingsmogelijkheden aan de ontwikkeling van sport-, spel en bewegingsactiviteiten;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  3. Het bieden van een accommodatie waar dorpshuisactiviteiten kunnen worden gehouden;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Een aantal voormalige gebruikers van het oude dorpshuis heeft zich al aangemeld om gebruik te gaan maken van de nieuwe faciliteiten en daar is de stichting blij mee!

Iedereen die nu of in de toekomst een activiteit wil ontplooien, is van harte welkom om dit op de nieuwe locatie te organiseren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de activiteit binnen de doelstelling van de stichting valt.

Bouw

Omdat de voetbalvereniging al jaren bezig  was met een vernieuwing van de kleedfaciliteiten is dit project vanuit SVT door een aantal vrijwilligers gestart. In een later stadium is als gevolg van de te maken rotonde en de nieuwe parkeerruimte ook besloten het hele gebouw te verplaatsen. Met veel moeite en door de enorme inzet van genoemde vrijwilligers is het gelukt om de plannen voor de nieuwbouw te realiseren. Voor de financiering van de nieuwbouw heeft SVT ongeveer de helft van het benodigde bedrag van de gemeente Tynaarlo ontvangen als éénmalige afkoopsom.

Daarnaast is een aantal subsidies toegekend door het Rabofonds van Rabobank Assen en Noord-Drenthe, het VSB fonds en het Oranjefonds. Daarnaast heeft SVT een gedeelte uit eigen vermogen betaald. Verder is gebruik gemaakt van duurzaamheidssubsidies.

Deze bijdragen zijn allemaal net te weinig om een aannemer te kunnen bellen en het naar tevredenheid te laten bouwen voor de ons beschikbare financiële middelden.  Wij moeten zelf de handen uit de mouwen steken. Een grote groep vrijwilligers helpt regelmatig de avonden of de weekenden mee om zo geld te besparen. Dit project komt dus vóór het dorp maar ook met behulp van het dorp tot stand.  

Behoefte aan hulp!

Er is dus uit kostenbesparende overwegingen voor gekozen om naast de grote werkzaamheden die zijn uitbesteed aan professionele, met name lokale, partijen een aantal werkzaamheden zelf ter hand nemen. Om het gebouw na de zomerstop van het voetballen in oktober functioneel  klaar te krijgen, hebben wij in de komende maanden regelmatig behoefte aan mensen die ons een paar uurtjes komen helpen.

Soms een paar uur op zaterdagochtend en soms door de week op een avond. Om kenbaar te maken wanneer er behoefte is aan een paar extra handen is de Bouw-app-groep in het leven geroepen.

Je kunt je hiervoor aanmelden. Indien je geen gehoor aan de oproep kan geven, dan hoef je niets te doen en anders geef je aan dat je komt. Hoe meer handen, hoe sneller het werk af is!  Aanmelden kan via Whatsapp bij Henk Klaassens, 06-51525482.  Je hoeft niet handig te zijn want we staan onder zeer ervaren toezicht, dus meld je vooral aan.

Een prachtgebouw voor en door het dorp!

We hopen dat er van deze nieuwe aanwinst voor ons dorp door velen nog heel lang gebruik kan worden gemaakt. Zo’n nieuw gebouw gaat decennia lang mee en is mede van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Geen eigen honk zo mooi als dat waaraan je zelf hebt meegebouwd.

Tot op de bouw of later als gebruiker!

Namens het stichtingsbestuur,

Arie Dallinga, Tim Aardse en Johan Boer

controle zwemwater 8 augustus

De kwaliteit van het water van het Natuurbad Tynaarlo wordt, gedurende het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd door het waterschap Hunze & Aa’s. Op 9 mei heeft opnieuw een controle plaatsgevonden en het water is weer goedgekeurd.

Het rapport van de controle is hier in te zien: RAP1700793_001.000

Rabobank Clubkasactie

Meerdere verenigingen en stichtingen uit Tynaarlo, o.a. Dorpsbelangen en HVT, doen dit jaar mee aan de Clubkasactie van de Rabobank. Als u lid bent van de Rabobank kunt u in oktober 3 stemmen uitbrengen op de clubs of verenigingen van uw keuze. Per stem doneert de Rabobank een bedrag aan de club of vereniging.
U moet dus wel lid zijn van de Rabobank. Alleen ‘klant’ is niet voldoende. Als u vóór 1 augustus lid wordt van de Rabobank kunt u mee doen met de Clubkasactie van dit jaar in oktober.
Het lidmaatschap aanvragen kan via de website www.rabobank.nl/assen-nd onder het kopje ‘Lidmaatschap’. 

Lachgas bij het zwembad

Tijdens de controle van het zwembad door het bestuur van Dorpsbelangen werden dit weekend (22-07) meer dan twintig lachgas ampullen en ballonnen aangetroffen. Voor dit soort feestjes is het zwembad niet bedoeld, we zullen de komende tijd hier dan ook meer op gaan letten.

Meer informatie over de risico’s van lachgas:

https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/lachgas/basisinfo-over-lachgas/risicos/

Controle zwemwater 9 mei 2017

De kwaliteit van het water van het Natuurbad Tynaarlo wordt, gedurende het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd door het waterschap Hunze & Aa’s. Op 9 mei heeft opnieuw een controle plaatsgevonden en het water is weer goedgekeurd.

Het rapport van de controle is hier in te zien: RAP1700375_001.000

Enquête woon- en leefomgeving Drentsche Aa

De BOKD doet in het kader van de campagne Ons water uit de Drentsche Aa onderzoek naar de beleving van de woon- en leefomgeving, het effect op drinkwaterkwaliteit en de rol van bewoners daarin. We nodigen dan ook alle inwoners van het Drentsche Aa gebied uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen van onderstaande enquête.

Lees verder

Direct naar de enquête

 

Zwembad en privéterrein

Er zijn helaas klachten gekomen van aanwonenden van ons Natuurbad over kinderen/jongeren die vanaf het strand naar de overkant zwemmen. Zij klimmen daar aan wal via de steigers en vlonders en klimmen in de bomen om in het water te springen.

Dit kan niet jongens, want je staat dan op privé bezittingen van anderen. Als dorp kunnen we vanaf ons prachtige strand genieten van het Natuurbad maar de overkant is privé!

Graag bespreken met je kinderen!!

Nieuwbouw Tynaarlo, eerst slopen…

Het volgende bericht ontvingen wij van de gemeente Tynaarlo:

Voordat de nieuwbouw van de school en de gymzaal in Tynaarlo van start gaat, moeten eerst de huidige gymzaal en een gedeelte van de bestaande school (de voorzijde) gesloopt worden.

Half juni start de sloopaannemer met de voorbereidingen hiervoor. Daarna gaat de sloop van start. Het sloopterrein wordt afgezet met bouwhekken. Het gesloopte materiaal wordt afgevoerd buiten de haal- en brengtijden van de schoolkinderen.

Wie vragen heeft of last ondervindt van de werkzaamheden kan contact opnemen met de aannemer ter plaatse of met mevrouw M. Bieckmann van de gemeente Tynaarlo (0592-26 6662)

Hunebed in de Kieker 2017