Categoriearchief: Nieuwspagina

Vervanging brug Zeegserloopje loopt vertraging op

Het vervangen van de brug over het Zeegserloopje duurt langer dan gepland. Dit komt door de vorstperiode en doordat leidingen moeilijk te lokaliseren waren. Vrijdag 6 april worden de werkzaamheden afgerond. Daarna zijn er twee bruggen: één brug voor fietsers en voetgangers en één brug voor het overige verkeer.

Omleidingsroutes

Voor autoverkeer is er een omleidingsroute via Vries, Ubbena en Oudemolen.

Voor fietsers en voetgangers is een omleidingsroute via het pad tussen de Hunebedstraat en de Wedbroeken. Als het werk het toelaat hoeven fietser en voetgangers niet via de omleidingsroute, maar kunnen zij gebruik maken van een tijdelijke voorziening over het Zeegserloopje. Op borden naast de brug staat aangegeven welke route gevolgd kan worden.

Meer informatie

Vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op de heer Hoogheem hij is te bereiken via 0592 – 26 6662.

Extra ledenvergadering Dorpsbelangen ivm Statutenwijziging

Op maandag 19 maart jl. was de jaarvergadering van Dorpsbelangen Tynaarlo. Eén van de agendapunten was de Statutenwijziging. De redenen voor de statutenwijziging zijn de volgende:

  • De huidige statuten dateren uit 1987, tijd voor een moderniseringsslag in tekst en taal.
  • Dorpsbelangen wil graag de ANBI-status krijgen. ANBI staat voor Algemene Nut Beogende instelling. Met deze ANBI-status kan Dorpsbelangen makkelijk subsidies aanvragen en is er geen erf- en schenkbelasting verschuldigd over erfenissen en schenkingen die worden gebruikt voor het algemeen belang.
  • Dorpsbelangen wil ook officieel kunnen communiceren via e-mail (naast schriftelijke mededelingen).

Om de statuten te kunnen wijzigen, is de procedure als volgt:

  • Aankondiging van de statutenwijziging moet minimaal 5 dagen voor de ALV zijn gedaan
  • Op de ALV moet 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn
  • Indien dat niet het geval is, moet binnen 4 weken een nieuwe ledenvergadering worden uitgeschreven.
  • 2/3 van de mensen die op deze 2e ALV aanwezig zijn moeten vóór de wijziging stemmen

Op de ledenvergadering van 19 maart was een mooie opkomst van ongeveer 50 mensen, maar dat is niet 2/3 van ons ledenaantal (we hebben 510 leden).

De volgende ledenvergadering is dan ook maandag 9 april om 20 uur in Perron 3.

Het zou mooi zijn als er veel leden aanwezig zijn, zodat we een stemming hebben met een goede vertegenwoordiging vanuit het dorp.

U kunt het voorstel voor de nieuwe statuten vinden op http://www.tynaarlo-dorp.nl/wp/wp-content/uploads/2018/02/concept-statuten-aangepast.pdf

jaarvergadering Dorpsbelangen

Aanstaande maandag 19 maart is de jaarvergadering van Dorpsbelangen Tynaarlo, om 20uur in Café Centraal. Iedereen is van harte welkom!
Na de ALV zal na de pauze Kees Folkertsma van Nationaal Park Drentsche Aa een presentatie en verhaal over onze mooie achtertuin verzorgen.

Drents Glasvezel Collectief (DGC)

Ontstaan en doel van het Drents Glasvezel Collectief (DGC).

Omdat de grote marktpartijen zoals KPN en Ziggo onvoldoende rendement zien in het aanleggen van snel internet in de kleinere dorpen en buurtschappen in de buitengebieden van Drenthe en dit dus niet gaan doen, hebben een aantal bewoners het initiatief in eigen handen genomen, om zelf een glasvezelnetwerk in hun gebied te realiseren.

In het begin waren er een heleboel kleine initiatieven verdeeld over heel Drenthe en in de loop van de tijd zijn meerdere van hun geclusterd tot grotere initiatieven.

Op deze wijze is ook de stichting DGC ontstaan.

DGC wordt gerund door allemaal enthousiaste vrijwilligers uit het hele gebied. Naast het DGC zijn er nog een aantal grotere initiatieven, zoals Glasvezel Noord, De Wolden, Sterk Midden Drenthe, Eco Oostermoer en nog een paar.

We hebben ondersteuning van de provincie Drenthe en van de gemeenten waarbinnen het gebied van DGC valt. VerbindDrenthe, een breedbandplatform in het leven geroepen door de provincie Drenthe, helpt de initiatieven met advies en brengt de initiatieven samen.

Om een glasvezelnet te realiseren, moeten er een heleboel stappen doorlopen worden en niet elk (groter) initiatief is op dit moment even ver in het traject. Bij het DGC zijn de inventarisatie, het netwerk ontwerp en de business case afgerond en we zijn nu aan het onderhandelen met marktpartijen en financiers over de financiering en aanleg van het netwerk. Nadien zullen we kijken welke providers hun diensten op het netwerk kunnen aanbieden. Wij willen minimaal 3 providers, zodat de mensen ook wat te kiezen hebben.

Lees verder op http://www.tynaarlo-dorp.nl/wp/?page_id=1634

Werkzaamheden brug Zeegserloopje vertraagd

Momenteel worden de laatste handelingen uitgevoerd voordat de werkzaamheden aan de vervanging van de brug over het Zeegserloopje niet meer mogelijk zijn vanwege de vorst. Helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen vanwege het niet kunnen lokaliseren van een gastransportleiding bij de te plaatsen heipalen en een telecomkabel die in het beton van de oude brug was gestort. De weersvooruitzichten zijn momenteel zodanig, dat de aannemer verwacht volgende week verder te kunnen werken. In de werkplaats van de aannemer gaan de voorbereidende werkzaamheden wel door. Tijdens de vorstperiode kunnen voetgangers en fietsers (te voet) de noodbrug gebruiken.

Paasvuur

Aan de Eisenbroeken in Tynaarlo wordt op 1 april (1e paasdag) om 19.30 uur het Paasvuur aaangestoken. Mensen die takken en snoeiafval willen storten kunnen op de zaterdagen 24 en 31 maart van 9.00 uur tot 16.00 uur aan de Eisenbroeken terecht. Er mag uitsluitend snoeiafval worden gestort en geen boomstronken of wortels.
Inwoners van het dorp Tynaarlo kunnen gratis storten, anderen die willen storten behoren 4 euro per wagen te betalen.

update vervanging brug Zeegserloopje

Vanaf maandag 12 februari tot eind maart wordt de brug over het Zeegserloopje vervangen. Wij hebben hierover eerder bericht op deze site.

Vanwege werkzaamheden tussen Gasteren en Oudemolen heeft de gemeente een nieuwe omleidingsroute, via Vries en Oudemolen, gepland:

Als de werkzaamheden het toelaten en buiten werktijden en in de weekenden zal ter plaatse van de werkzaamheden een noodvoorziening voor fietsers en voetgangers geplaatst worden. 

Zie voor meer informatie de brief van de gemeente aan belanghebbenden: https://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/actuele_werkzaamheden/vervanging_brug_zeegse___tynaarlo_/informatiebrief_zeegserloopje_2/

 

Vervanging brug Zeegserloopje

De huidige duikerbrug over het Zeegserloopje tussen Zeegse en Tynaarlo verkeert in slechte staat en wordt daarom vervangen. Er komen straks twee bruggen: één brug is voor fietsers en voetgangers en één brug voor het overige verkeer.

Op 30 januari organiseert de gemeente een inloopavond over de werkzaamheden in café-restaurant “Het Witte Huis” in Zeegse. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u past tussen 19:30 en 21:00 uur.

De werkzaamheden starten op maandag 12 februari en duren naar verwachting tot eind maart. Aangezien het niet mogelijk is ter plekke een noodbrug aan te leggen wordt het autoverkeer omgeleid via Gasteren en Anloo en het fietsverkeer via de Wedbroeken (zie kaart).

Meer informatie is te vinden op https://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/actuele_werkzaamheden/vervanging_brug_zeegse___tynaarlo_/

Groente en fruit bij Alldro

Vanaf deze week verkoopt Alldro in Tynaarlo ook aardappelen, groente en fruit.

Wij zijn natuurlijk meer dan een drogist alleen, verteld Monique Edens, eigenaresse van de Drogisterij Alldro in Tynaarlo. Sinds kort verkopen wij bijvoorbeeld ook biologische voeding en vanaf het begin loopt dat hartstikke goed! Sinds het wegvallen van de groente winkel bij de minicamping ontstond er een leemte van dit aanbod in ons dorp. Daar springen wij nu op in door een samenwerking met Smilande te Smilde aan te gaan. Op deze manier leveren wij milieubewuste groente en fruit rechtstreeks van de lokale telers. Verser kan dus niet.

Wij verwachten er veel van. Toen ik dit bij een paar mensen in het dorp vertelde; pakten ze mijn hand vast en zeiden daar hartstikke blij mee te zijn. Mooier kan ook eigenlijk niet. Verse producten en ook nog tegen zeer concurrerende prijzen en dat in het eigen dorp; lekker makkelijk dus voor de inwoners van Tynaarlo. Om ook de forensen dit gemak te bieden hebben wij de openingstijden van onze winkel verruimd en zijn dinsdag tot en met vrijdag tot 17.30 open.

De oudste film van Drenthe