Reuzen, stenen en reuzenstenen.

Op 28 september opent de Historische Vereniging Tinaarlo het seizoen 2017/2018 met een lezing door de heer H. Huisman uit Roden met bovenvermelde titel over stenen.

Een en ander gaat over grote zwerfkeien, hunebedden, ijstijden en de vorming van het landschap in de brede zin van het Hondsrug gebied waar Tynaarlo onderdeel van uitmaakt.

Het treffen vindt plaats in Café Centraal aan de Dorpstraat 8 te Tynaarlo en begint om 20.00 uur. Naast leden zijn ook belangstellenden tegen betaling van een kleine vergoeding van harte welkom.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.