Aanpak bewonerspark: komende weken onderhoud en mogelijk stank

Afgelopen vrijdag (29 september) heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Tynaarlo, NS Vastgoed, Landschapsbeheer Drenthe en Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo over het Bewonerspark, dat tussen onze ijsbaan en het spoor in ligt.

Zoals bekend is deze grond 2 jaar geleden afgegraven ten behoeve van de sanering van deze vervuilde grond. Er is daarna (tarra)grond opgebracht en het terrein is opnieuw ingericht met beplanting en bankjes en speeltoestellen. Voor deze herinrichting is een groep van bewoners betrokken geweest en zij hebben een inrichtingsplan voorgelegd aan de NS.

Helaas is dit plan niet van de grond gekomen (letterlijk). Want naast de stank van de tarragrond (afvalgrond van AVEBE), blijkt deze grond niet geschikt voor een goede groei van veel planten en bomen. Daarnaast is de grond zo dicht en daardoor ingeklinkt, waardoor het park erg nat is in de herfst en winter en heel snel uitdroogt in de zomer. Ook niet bijster goed voor de beplanting.

Reden genoeg om om tafel te gaan met de betrokken partijen om te zien wat er verbeterd kan worden, zodat we in Tynaarlo toch weer een mooi recreatiepark krijgen op de gesaneerde grond van de NS.

De volgende afspraken hiertoe zijn afgelopen vrijdag gemaakt:

  1. Paaltjes en dode bomen worden verwijderd door Dorpsbelangen (een deel is vanochtend verwijderd, de rest volgt begin deze week, met dank aan vrijwilligers!)
  2. De gemeente gaat alles maaien met een maai-zuig-machine. Dit gebeurt zo snel mogelijk, voordat het echt te nat wordt.
  3. De bovenste laag (10-20 cm) zal worden omgewoeld olv Dorpsbelangen, zodat er meer lucht in de grond komt en het water beter weg kan lopen LET OP DIT KAN TIJDELIJK WEER STANK VAN DE TARRAGROND VEROORZAKEN!
  4. Er wordt onderzocht of er langs de ijsbaan, langs de oever aan de spoorkant, een breder onderhoudspad kan komen. Deze stond op alle schetsen, maar is uiteindelijk niet gerealiseerd. De ijsbaanvereniging heeft hier wel behoefte aan voor het onderhoud van de wal en de eerste meters in het water, voor het verwijderen van waterplanten. Voorlopig worden de waterplanten verwijderd met een maaiboot, zolang het pad niet is gerealiseerd.

Begin januari is een volgende afspraak gepland om te kijken wat het effect is van deze maatregelen en om opnieuw naar de herinrichting van het park te kijken. Tzt zal de oorspronkelijke groep van betrokken bewoners hiervoor worden benaderd.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Dorpsbelangen; Anketrien Schillhorn van Veen, 0646383677 of anketrien@tersprake.com of met Arjen Bakema, 06-53470328 of ae.bakema@gmail.com.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.