Werkzaamheden rotonde

In opdracht van de provincie Drenthe realiseert Schagen Infra de rotonde in Tynaarlo / N386. Met deze brief informeren wij u over de planning, omleidingsroutes, de bereikbaarheid van MFA De Spil, sportvelden en bedrijven aan de Dorpsstraat en de communicatie. De werkzaamheden worden in zo kort mogelijke tijd uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Planning

 Tot en met vrijdag 15 maart voeren we voorbereidende werkzaamheden uit naast de N386. Er vinden geen afsluitingen plaats. Het gaat voornamelijk om het verwijderen van boomstobben en opbouwen van het zandlichaam.

 Vanaf maandag 18 maart sluiten we de oprit naar de Dorpsstraat en Berkenlaan af in verband met nutswerkzaamheden en de aanleg van de rotonde. Doorgaand verkeer op de N386 blijft mogelijk, maar er zal enige hinder zijn.

 We leggen een noodweg aan langs het werkgebied, zodat er ruimte ontstaat om de rotonde te realiseren. Deze noodweg gaat vanaf april/mei in werking.

 Het is noodzakelijk de weg een aantal weekenden af te sluiten. Op het moment dat hierover meer bekend is, informeren wij u door middel van een brief.

 De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.

Omleiding

Om verkeersdrukte op de wegen rondom de aanleg van de rotonde te beperken, geldt een adviesroute voor doorgaand verkeer via de N34 en A28. Bestemmingsverkeer voor Tynaarlo kan gebruikmaken van de Stationsstraat, de Dorpsstraat en Hageneind. De route staat op borden langs de weg aangegeven.

Bereikbaarheid MFA, sportvelden en bedrijven

De MFA en sportvelden blijven bereikbaar. Tijdens activiteiten kan er geparkeerd worden aan de Lindenstraat, Dorpsstraat en Berkenlaan. De voetgangersoversteek in de N386 blijft de eerste weken intact. In latere fases creëren we een voetgangersoversteek met een verkeerslicht. Via borden wordt de route naar de bedrijven aan de Dorpsstraat aangegeven. Deze blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Bij deze brief ontvangt u routekaartjes. Wilt u deze digitaal ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar m.tuinman@schageninfra.nl.

Contact

We houden u op de hoogte via de Facebook-pagina van Dorpsbelangen Tynaarlo, de website van de provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl/rotondetynaarlo) en informatiebrieven. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de omgevingsmanager van Schagen Infra, Moniek Tuinman, via m.tuinman@schageninfra.nl en 038 – 477 1741. Aanspreekpunt op het werk is uitvoerder Geert Beuving.

Met vriendelijke groet,

Moniek Tuinman

Werkvoorbereider / werkbegeleider Schagen Infra

Schagen Infra BV
Hanzeweg 21
8061 RC Hasselt
Postbus 619
8000 AP Zwolle

T 038 – 477 82 63
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl

NL10ABNA0562733949
BICABNANL2A
KvK 05072794
BTW NL812155610B01

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.