Praat mee over het landschap van de gemeente Tynaarlo

Moet de landbouw zich aanpassen aan de natuur of krijgt de landbouw alle ruimte? En hoe kunnen we de kwaliteit van natuur en landbouw in de gemeente Tynaarlo versterken? Deze week gaat de gemeente met haar inwoners in gesprek over het thema landschap. Dit is een van de thema’s die centraal staat bij het maken van plannen voor de toekomst van Tynaarlo. Meepraten kan via www.typischtynaarlo.nl.

De gemeente is bezig met het opstellen van een plan voor de toekomst van onze woon- en leefomgeving. Dit wordt een omgevingsvisie genoemd. Wat er in de omgevingsvisie komt te staan, wordt bepaald in samenspraak met inwoners en betrokkenen. Gedurende zes weken staat elke week een ander thema centraal, waarover de inwoners van de gemeente met elkaar in gesprek gaan. De verschillende thema’s zijn: duurzaamheid, wonen, economie, mobiliteit, samen leven en landschap.


Deze week draait het dus om het landschap van de gemeente Tynaarlo. Wat de gemeente bijvoorbeeld graag van u wil weten, is of u vindt dat de landbouw zich moet aanpassen aan de natuur of dat de landbouw in haar ontwikkeling alle ruimte moet krijgen? En mag dit ten koste gaan van een stukje biodiversiteit of ziet u landbouw juist als een middel om de natuur te kunnen versterken? Wilt u meepraten over dit onderwerp? Kijk voor deze en andere stellingen op www.typischtynaarlo.nl.

2 Reacties op “Praat mee over het landschap van de gemeente Tynaarlo

  1. De kop van |Drenthe: ooit een kleinschalig gebied met dito landbouw. In de loop van vorige eeuw veranderd in een woon- (werk-) gebied. De functie van de landbouw verdween allengs. Landgoederen en restjes natuur bleven.
    De weinige agrariërs die nog boeren doen dat op veel grotere oppervlakten dan weleer en passen hun gebied aan om bulkproductie mogelijk te maken. Niet direct voor de Nederlandse markt, maar vooral voor de export en wij importeren 75% van ons voedsel.
    Als de landbouw meer kleinschalig en biologisch zou worden, zal ze meewerken aan natuurbehoud en de biodiversiteit versterken en uiteraard zouden de consumenten daarvoor een gepaste prijs behoren te betalen.
    Kortom versterken van de natuur en geen verdere ruimte voor de landbouw: er is al genoeg verdwenen aan soorten.

  2. Ronand Valstar

    De stelling of de landbouw alle ruimte moet krijgen en of dit ten koste mag gaan van een stukje biodiversiteit zou geen vraag moeten zijn. Deze is volledig achterhaald door de realiteit. Er is eigenlijk maar één vraag mogelijk namelijk; hoe zorgen we ervoor dat ons (over)leefklimaat zodanig verbetert dat er geen bedreiging meer is voor het ecosysteem waar onze aarde op draait. Landbouw zou daarin zelfs cruciaal moeten zijn. In concreto; kleinschalig, dichtbij, primair bedoelt voor de directe omgeving en gebruikmakend van wat de natuurlijke omgeving biedt. Hoe? Dat wordt nog een hele klus. Laten we ons daar als inwoners over buigen en mee praten.