Nieuwslijn

Nieuwslijn is het informatiebulletin van de vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo en de stichting Natuurbad Tynaarlo. Nieuwslijn verschijnt drie maal per jaar en wordt gratis aan de leden verstrekt.

De oude nieuwslijnen van de afgelopen jaren zijn hier terug te vinden. De bestanden worden als pdf-bestand geopend/gedownload.

2017 februari: de eerste Nieuwslijn van het jaar staat traditioneel in het teken
van de komende algemene ledenvergadering. Verder is er uiteraard aandacht voor de laatste ontwikkelingen rondom school, dorpshuis, gymzaal en de kantine van SVT.

2016-03; met als inhoud o.a. wederom informatie over de stand van zaken m.b.t. de rotonde en de nieuwbouw van de school. Maar ook een uitnodiging
voor een informatieavond over duurzame en lokale energie en een terugblik op
een zomer in het natuurbad.

2016-02; met als inhoud o.a. informatie over de AED in Tynaarlo en de drie nieuwe bestuursleden die zich voorstellen.

2016 jaargang 29, nr. 1; met als inhoud o.a. de status van diverse activiteiten en de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering (22 maart 2016)

2015 jaargang 28, nr. 3; met als inhoud o.a. sociaal platform, rotonde, school en gymzaal, SVT kantine, de Alldro en het bewonerspark.

2015 jaargang 28, nr. 2; met als inhoud o.a. park perikelen, bruggetjes ijsbaan, Tynaarlo 1200, rotonde, sportvelden, school en gymzaal en AED.

2015 jaargang 28, nr. 1; met als inhoud o.a. de status van diverse activiteiten, Facebook en dorpsboek.

2014 jaargang 27, nr. 3; met als inhoud o.a. rotonde, toekomst verzilveren, coalitie en MFA, vlot perikelen, puin en pracht, Tynaarlo 1200 en oliebollen en peuters en BSO.

2014 jaargang 27, nr. 2; met als inhoud o.a. rotonde en SVT gebouwen, gesaneerd NS terrein, peuteropvang of niet, inwonersbijeenkomst.

2014 jaargang 27, nr. 1; met als inhoud o.a. oversteek Zuidlaarderweg, invulling NS terrein, gemeentebericht sportaccommodatie.