Vrienden van het dorp Tynaarlo

Een Projectenfonds voor sport en andere activiteiten in ons dorp. De diverse verenigingen die ons dorp heeft, zijn een grote verbindingsfactor voor de inwoners en dragen bij aan de leefbaarheid. Hierin beleven wij onze sportieve beweging en onderhouden wij onze sociale contacten. Daarnaast zijn vele inwoners actief als vrijwilliger die diverse activiteiten organiseren of die de mouwen opstropen om een handje te helpen. Gezamenlijk worden verschillende wensen die in ons dorp leven op die manier  gerealiseerd. Deze vrijwillige inzet is belangrijk als bijdrage in het behouden van de leefbaarheid in ons dorp en waar we met recht trots op mogen zijn. Echter zijn er ideeën of activiteiten in ons dorp die ook financieel geholpen moeten worden. In het dorp leefde al geruime tijd het initiatief voor het oprichten van een Projectenfonds. Als donateur van dit Projectenfonds lever je een bijdrage aan het verwezenlijken van wensen die door inwoners of verenigingen van ons dorp aangedragen worden. Deze wensen moeten een algemeen en breed karakter hebben en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp.

Begin april 2017 is het Projectenfonds “Stichting Vrienden van het dorp Tynaarlo” gestart. De Stichting bestaat uit een bestuur die het fonds beheert en de selectie van de ingediende wensen coördineert.

Kernpunten
• Bijeen te brengen door de donateurs
• Financiering voor breed gedragen projecten in het dorp
• Initiatieven vanuit het dorp
• Alle verenigingen kunnen een beroep doen op het fonds
• Ter bevordering van de leefbaarheid in het dorp

Toekenning subsidie vanuit de stichting verloopt door het aanmelden van een vraag bij de Stichting. Deze toetst de vraag of voldaan wordt aan de kernpunten. In het jaarlijkse voorzittersoverleg van het dorp wordt ruggespraak gehouden over het initiatief en de vraag naar financiële ondersteuning. Het bestuur van de stichting neemt vervolgens het besluit tot toekenning van een subsidie.

Donateur worden? Vul het machtigingsformulier in en stuur deze naar onze penningmeester Jan Oskam. Het mailadres is oskam10@planet.nl  .

Ook liggen op enkele locaties in het dorp, zoals “De Spil”, deze formulieren.

Wij zijn ook te vinden op Facebook

Heb je vragen hierover, stuur dan een mail naar;  projectenfondstynaarlo@gmail.com

Wie zitten er in het bestuur:

Voorzitter            :  Henk Klaassens

Secretaris             : Erik Pronk

Penningmeester : Jan Oskam

Lid                         : Alle Menninga

Lid                         : Andries van der Hoek