Vrienden van het dorp Tynaarlo

 

 

“Stichting Vrienden van het dorp Tynaarlo”

Doelstelling:

Een projectenfonds voor sport en andere breed gedragen activiteiten in het dorp Tynaarlo.

De diverse verenigingen en stichtingen die ons dorp heeft, zijn een grote verbindingsfactor voor de inwoners en dragen bij aan de leefbaarheid. Hierin beleven wij onze sportieve beweging en onderhouden wij onze sociale contacten. Daarnaast zijn vele inwoners actief als vrijwilliger die diverse activiteiten organiseren of die de mouwen opstropen om een handje te helpen. Gezamenlijk worden verschillende wensen die in ons dorp leven op die manier gerealiseerd. Deze vrijwillige inzet is belangrijk als bijdrage in het behouden van de leefbaarheid in ons dorp en waar we met recht trots op mogen zijn. Echter zijn er ideeën of activiteiten in ons dorp die ook financieel geholpen moeten worden. Wat zou het dan mooi zijn dat wij, als dorp, een fonds hebben waaruit dit gefinancierd kan worden.

In het dorp leeft al geruime tijd het initiatief voor het oprichten van een Projectenfonds. Als donateur van dit Projectenfonds lever je een bijdrage aan het verwezenlijken van wensen die door inwoners of verenigingen van ons dorp aan gedragen worden. Deze wensen moeten een algemeen en breed karakter hebben en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp. Begin april 2017 start het Projectenfonds “Stichting Vrienden van het dorp Tynaarlo”.

De Stichting bestaat uit een bestuur die het fonds beheert en de selectie van de ingediende wensen coördineert. Donateur wordt men middels het invullen van het machtigingsformulier, contant of betaling via bank. De donatie aan de stichting is jaarlijks en minimaal 50 euro. Bij machtiging wordt in mei dit bedrag van uw rekening afgeschreven worden, maar men kan in overleg ook op een andere wijze een bijdrage doen. Het lidmaatschap kan elk jaar voor het einde van het kalenderjaar opgezegd worden.

Elk jaar krijgen de donateurs een uitnodiging voor het sponsor- en donateurs feest. Dan wordt een toelichting gegeven van de dat jaar ondersteunde activiteiten. Daarnaast is het de bedoeling dat in het nieuwe Multi Functioneel Gebouw MFG een overzicht komt te hangen van de donateurs.

Het bestuur hoopt dat u zich in de doelstelling van deze stichting herkent en donateur wilt worden van de “Stichting Vrienden van het dorp Tynaarlo”.

Mocht u een wens hebben, welke past binnen de doelstelling van de stichting, meldt dit dan bij het bestuur.

 

Wij zijn ook te vinden op Facebook

Email: projectenfondstynaarlo@gmail.com

 

 

Wie zitten er in het bestuur:

Voorzitter            :  Henk Klaassens

Secretaris             : Erik Pronk

Penningmeester : Jan Oskam

Lid                         : Alle Menninga

Lid                         : Andries van der Hoek

Website                 : Erik Pronk