Aanmelden lidmaatschap

Het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van Dorpsbelangen vindt u via deze link: 

Flyer en machtiging dorpsbelangen

Het volledig ingevulde formulier kan ingeleverd worden bij de op het formulier aangegeven bestuursleden.