Drents Glasvezel Collectief

Ontstaan en doel van het Drents Glasvezel Collectief (DGC).

Omdat de grote marktpartijen zoals KPN en Ziggo onvoldoende rendement zien in het aanleggen van snel internet in de kleinere dorpen en buurtschappen in de buitengebieden van Drenthe en dit dus niet gaan doen, hebben een aantal bewoners het initiatief in eigen handen genomen, om zelf een glasvezelnetwerk in hun gebied te realiseren.

In het begin waren er een heleboel kleine initiatieven verdeeld over heel Drenthe en in de loop van de tijd zijn meerdere van hun geclusterd tot grotere initiatieven.

Op deze wijze is ook de stichting DGC ontstaan.

DGC wordt gerund door allemaal enthousiaste vrijwilligers uit het hele gebied. Naast het DGC zijn er nog een aantal grotere initiatieven, zoals Glasvezel Noord, De Wolden, Sterk Midden Drenthe, Eco Oostermoer en nog een paar.

We hebben ondersteuning van de provincie Drenthe en van de gemeenten waarbinnen het gebied van DGC valt. VerbindDrenthe, een breedbandplatform in het leven geroepen door de provincie Drenthe, helpt de initiatieven met advies en brengt de initiatieven samen.

Om een glasvezelnet te realiseren, moeten er een heleboel stappen doorlopen worden en niet elk (groter) initiatief is op dit moment even ver in het traject. Bij het DGC zijn de inventarisatie, het netwerk ontwerp en de business case afgerond en we zijn nu aan het onderhandelen met marktpartijen en financiers over de financiering en aanleg van het netwerk. Nadien zullen we kijken welke providers hun diensten op het netwerk kunnen aanbieden. Wij willen minimaal 3 providers, zodat de mensen ook wat te kiezen hebben.

DGC heeft zich tot doel gesteld, om voor elk potentieel aansluitadres in de buitengebieden, binnen het gebied van DGC, snel en betrouwbaar internet via glasvezel beschikbaar te stellen tegen marktconforme tarieven, zowel voor consumenten als voor bedrijven.

Dit om de leefbaarheid in de buitengebieden ook in de toekomst te waarborgen.

De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en men wil gelijktijdig de zorgkosten omlaag brengen. Dit kan onder andere door zorg op afstand. Maar dit kan alleen maar, als er ook in de buitengebieden en op het platte land internet met voldoende snelheid aanwezig is. Dat is nu zeker niet het geval en we willen niet dat deze gebieden buiten de boot vallen.

Daarom willen we supersnel internet via glasvezel, waarbij je de aansluiting niet hoeft te delen met je buren, zoals op de conventionele netwerken wel het geval is. Via glasvezel krijg je gegarandeerd de snelheid, die je in je abonnement hebt afgesproken, zowel bij het downloaden als bij het uploaden.

Dit laatste is vooral nu al van groot belang voor agrarische bedrijven, die hun dagelijkse administratie moeten versturen via internet en men ondervindt overdag al veel problemen door de traagheid van hun verbinding op het internet en daarom zijn ze genoodzaakt om dit ’s nachts te doen. Dit wordt in de toekomst alleen maar erger, want het dataverkeer neemt elk jaar met zo’n 40% toe.

Glasvezel is geen luxe, maar noodzaak om de buitengebieden leefbaar te houden, ook in de toekomst!

U kunt meer informatie vinden op onze website: https://drentsglasvezelcollectief.nl