Bestuursleden VVV

Voorzitter:

Geert Lubbers,  Hunebedstraat 11

Vice-Voorzitter:

vacature

Secretaris:

Renee Zuurd-Pots, Populierenstraat 19

Penningmeester:

Bert Zuurd

Lid:

Jakob Postma, Populierenstraat 38