HVT verenigingsnieuws

Historische Vereniging Tynaaarlo opent het seizoen met lezing over landgoed “Bosch en Vaart” ( schoonheid aan het water).

Door omstandigheden was de eerste bijeenkomst van Historische Vereniging Tynaarlo op 4 oktober in de M.F.A “de Spil” in Tynaarlo.
De opkomst was goed en de voorzitter Fenno Scheeringa heette iedereen van harte welkom op deze 1e avond in de coronaperiode. Later op de avond hebben we met zijn allen het glas geheven omdat we nu toch weer gezellig bij elkaar konden zitten.
De lezing werd gehouden door dhr. Kees Andriesse, die boeiend, kundig en soms met wat humor alles wist te vertellen over het landgoed “Bosch en Vaart”, gelegen aan het Noord-Willemskanaal.
Hij werd bijgestaan door de huidige bewoners Pieter en Greet Battjes, die hem aanvulden.
Henk van der Mast verzorgde de powerpoint en had ook de lezing in elkaar gezet. Verder kwam de trouwste vrijwilliger Doeke Schrage nog even aan het woord.
Het landgoed is gebouwd in 1881 door Hermannes Inden, een bonthandelaar uit Groningen. Het huis heette toen Villa Anna vernoemd naar zijn dochter en het is gebouwd voor 13.000 gulden.
Door de jaren heen zijn er veel bewoners geweest. Een van de bekendste families was de fam. Stavast. In W.O.II doken de zonen Hendrik en Pieter Stavast onder in de villa. Eind 1944 werden ze verraden en vluchtten naar Den Haag. Daar zijn ze alsnog door een stom toeval opgepakt en afgevoerd naar het Oranjehotel in Scheveningen. Nadat er een trein werd beschoten waarin Duitsers zaten, moesten er 10 mensen gefusilleerd worden. Het noodlot wilde dat ze 8 mensen hadden, dus 2 tekort. Toen hebben ze de broers Stavast erbij gezet. Na de oorlog is Prins Bernhard nog op de thee geweest bij de fam. Stavast op het landgoed. Hier zijn veel foto,s van gemaakt.
Die foto,s hebben de huidige bewoner Pieter Battjes geholpen bij de restauratiewerkzaamheden.
Want door de jaren heen was het landgoed erg in verval geraakt. En toen Pieter Battjes in 1984 het landgoed kocht, was het een bouwval met een verwilderde tuin. De eerste jaren vooral was het afzien. Het huis was niet warm te krijgen. In 1992 kwam ook zijn zus Greet erbij. Zij kocht het koetshuis. Vanaf 1994 is het een rijksmonument.
Pieter was vastbesloten om het landgoed in ere te herstellen. Het was immers een historische plek.
Het is hem en zijn medewerkers gelukt om het landgoed te herstellen in zijn volle glorie.
Uit voorzorg dat, nadat de huidige bewoners zijn omgevallen, het landgoed weer in verval raakt, werd in 2013 gestart met onderbrengen van het landgoed in een stichting. Dat “omvallen” van de bewoners was trouwens een uitdrukking van dhr. Andriesse zelf. Als dat ooit gebeurt, hebben Pieter, Greet en Kees hun eigen grafeiland, waar ze begraven mogen worden.
Tegenwoordig wordt er samengewerkt met Het Drentsche Landschap, Mileufederatie Drenthe, IVN en wordt er van alles georganiseerd. Open monumentendagen, kinderactiviteiten, manifestaties, concerten enz.
De tuin en het park worden bij gehouden door vrijwilligers 2 ochtenden in de week.
Het is nooit klaar en er staan nog genoeg nieuwe dingen op stapel.
Het was een super interessante lezing en een mooi begin van ons HVT seizoen.
Wie nog veel meer weten, kan dit in het boek “Bosch en Vaart-schoonheid aan het water” lezen

HVT doet goede zaken bij Rabo ClubSupport.

De Historische Vereniging Tinaarlo kan van de Rabobank een bedrag tegemoet zien van bijna zeshonderd euro. Het aantal stemmen leverde een score op van 498,00 euro en de bank deed er voor iedere vereniging/stichting nog eens honderd euro bij.

De HVT is hier erg mee in zijn nopjes en wil iedereen bedanken die op onze vereniging gestemd heeft. Klasse en nogmaals dank.

Op de foto van links naar rechts de blije dames Greta de Groot en Jannie van der Broek.

20 Jarig jubileum

Op 16 december 2016 bestond onze Historische Vereniging 20 jaar. Dit werd gevierd met een bijeenkomst in café Centraal. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier vinden.

Wandelroute via de App

De Historische Vereniging Tinaarlo werkt er op dit moment onder anderen aan om een wandelroute voor een App te maken. Met een mobiele telefoon die zich hiervoor leent kan er te zijner tijd worden gewandeld door het dorp Tynaarlo. Met name historische gebouwen en wat meer zij zullen in deze app te zien zijn en informatie worden bij gegeven. Om hiermee aan de slag te gaan heeft de HVT hulp gekregen van het Drents archief en enkele leden die gespecialiseerd zijn in automatisering ondersteunen HVT hierbij.

Als een en ander gereed is zullen we hier melding van maken.

Nieuw bestuur HVT

005

Boekpresentatie:  “Tynaarlo, Drents dorp door de eeuwen heen”.

De Historische Vereniging Tinaarlo (H.V.T.) heeft donderdag 26 mei een nieuw boek over Tynaarlo gepresenteerd aan zijn leden en genodigden. De presentatie werd op uitstekende wijze vertolkt door de schrijver van het boek, tevens de secretaris van H.V.T. Willem van der Meij.

De zaal liep lekker vol en de voorzitter Fenno Scheeringa verwelkomde  iedereen en speciaal de burgemeester; de hoofdsponsors gemeente Tynaarlo, de Rabobank en Dorpsbelangen; de “voor”lezers; de uitgever en ons erelid Hein van Dalen.

Na 36 jaar is er nu een nieuw boek over ons dorp Tynaarlo.  Het bestuur is trots op Willem, die een mooi en zeer compleet boek heeft geschreven. Het boek telt 367 pagina’s en bevat naast tekst 125 afbeeldingen, deels in kleur.

De voorzitter geeft het woord aan Willem, die d.m.v. een powerpoint een uitstekende presentatie houdt.

Willem woont hier nu 20 jaar en is medeoprichter van H.V.T. Hij vindt, dat Tynaarlo een boeiende geschiedenis heeft en heeft mede daarom dit boek geschreven.

Er staat ook algemene geschiedenis in het boek, want zonder dat kun je de plaatselijke geschiedenis niet begrijpen.

In de eerste zeven hoofdstukken wordt  de geschiedenis chronologisch weergegeven.

Het achtste hoofdstuk behandelt thematisch de geschiedenis van het dorp, tussen 1850 en nu.

Wat staat er niet in?

  • Bewonersgeschiedenis – Hier zijn nl. al 2 andere boeken over gemaakt en er zijn er nog 2 in de maak.
  • Veldnamen – Hier komt waarschijnlijk een apart boek over.

Dan is het tijd om het eerste boek aan te bieden aan burgemeester drs. Marcel Thijsen.

Die neemt het woord en bedankt Willem voor het mooie boek. Hij meent ”Een dorp kan geen gemeenschap zijn, als hij de geschiedenis van zijn eigen omgeving niet kent. Je hebt wortels nodig om je ergens thuis te voelen. Ook de jeugd”.

Daarna reikt Willem een exemplaar van het boek uit aan de mensen, die hem hebben geholpen om het boek tot stand te brengen.

– Otto Nienhuis, de gemeente archivaris, die hem heeft geholpen tijdens het bestuderen van de gemeentearchieven.

– Theo Spek, Pieter den Hengst, Gérard Versijp, Wicher Jansen en Tony Nijdam, die allemaal het geschrevene gelezen en becommentarieerd hebben.

–  Peter Tiel van Slimm Uitgeverij b.v.

Ook spreekt hij zijn dank uit aan de inwoners van Tynaarlo, die hem hebben geholpen met verhalen, foto’s en beantwoorden van vragen.                                                                                         En natuurlijk een speciaal dankwoord  voor zijn echtgenote Annelike, die hem ruim vier jaar gesteund heeft en de nodige kritische en opbouwende feedback  heeft gegeven .

Op de powerpoint verscheen een prachtig lied voor haar: “The wind beneath my wings”.

De voorzitter bedankte Willem voor het prachtige boek en er werd een mooi bos bloemen en een goed gevulde mand van het plaatselijke Brughoes aangeboden door de vrouwelijke bestuursleden, vergezeld met een dikke kus voor Willem.

Daarna reikte de voorzitter nog enkele exemplaren van het boek uit aan onze historische zusterverenigingen en sloot hij het officiële gedeelte.

De boekverkoop kon beginnen en de meeste gasten bleven nog gezellig even napraten.

Willem signeerde de boeken en schreef er meestal even een persoonlijk woordje in.

Kortom, een zeer geslaagde boekpresentatie.

Het boek kost 20 euro voor de leden en 22,50 voor niet-leden.

IMG_9720

Het boek is o.a.  te koop bij 2 winkels in Tynaarlo, te weten de Aldro en het Brughoes.

Ook kunt u terecht bij de bestuursleden van de Historische Vereniging Tinaarlo.

Een pdf bestand (let op: ruim 5 MB groot) met een impressie van deze avond is hier te downloaden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.