De Brouwerskooi

Tynaarlo. Als je in Tynaarlo bij de zandzuigerei de Zwijnmaden in fietst kom je het bordje tegen dat verwijst naar de eendenkooi. (Brouwerskooi) Op 6 mei 2006 is deze kooi officieel geopend door de  burgemeester J. Rijpstra van de toenmalige gemeente Vries.

Het eendenverblijf is destijds opgezet door de Historische Vereniging Tinaarlo in overleg met het Drentse landschap dat opereert vanuit Oudemolen. De heer Hein van Dalen werd benoemd als ambassadeur van de kooi. Onlangs heeft hij dit ambassadeurschap overgedragen aan Albert Polling die nu samen met Henk Meijeringh, Hendrik Jan Mulder en Fenno Scheeringa het noodzakelijke onderhoud plegen aan de kooi. De rieten matten, de woerd met eenden zijn vervangen en er zijn twee nieuwe eendenkorven geplaatst en wat meer zei.  Een eendenkooi is een inrichting om wilde eenden te vangen. Vanaf de 15eeeuw bevonden er tientallen van dergelijke kooien. Na 1828 komt er in Drenthe geen geregistreerde kooi meer voor.

De kooi bestaat uit een plas waar enkele tamme eenden als lokeenden rondzwemmen. Er is een vangpijp aangebracht waar de kooiker met zijn hondje de eenden aan het schrikken maakt en probeert de vangpijp in te lokken en als ze erin zwemmen worden ze aan het einde van de pijp gevangen. Het was een leuke bijverdienste in de vorige eeuw. De eenden zonder kogels in hun lichaam vonden gretig aftrek aan het hof in Engeland en België. In Drenthe is de Brouwerskooi de enige eendenkooi die is nagemaakt op een rustiek plekje midden in de natuur.

Alle foto’s gemaakt door Fenno Scheeringa